D?v?nyi Anna – G?zsy Zolt?n (szerk.): Eszmet?rt?net

1,500 Ft

?rk?dia Kisk?nyvt?r – T?rt?nelem 1.

K?nyv?szeti adatok
……………………………………………………………………………………………………
ISSN? 2559-8775
ISBN 978 615 5497 90 2
Terjedelem: 120 oldal
M?ret: 117×200 mm
K?t?s: karton?lt
Bolti ?r: 1500 Ft

Ismertet?
……………………………………………………………………………………………………
Az ?rk?dia Kisk?nyvt?r az online megjelen? ?rk?dia foly?irat k?zbe vehet? ?s lapozhat? form?ja. A tematikus sorozat ?ssze?ll?t?s?t praktikus szempontok vez?relt?k. A k?z?rthet? ?s r?vid tanulm?nyok a k?z?piskolai tananyag meghat?roz? t?mak?reit mutatj?k be naprak?sz, a t?rt?nettudom?ny ?jabb eredm?nyeit megjelen?t? tud?st k?zvet?tve. A sorozatot egyar?nt aj?nljuk tan?rok ?s di?kok sz?m?ra ?ltal?nos, egy-egy t?m?ban val? t?j?koz?d?sra vagy elm?ly?l?sre, a tan?rai- ?s az ?retts?gire val? felk?sz?l?shez, projektek, portf?li?k szakirodalmi h?tter?nek ?ssze?ll?t?s?hoz, forr?sok elemz?s?hez.

?…a hagyom?nyos vall?sok (az emberi norm?knak ?s ?rt?keknek egy ember feletti, mindenhat? isten ?ltal l?trehozott rendbe vetett hiten alapul? rendszerei) visszaszorul?sa ?ta egyre nagyobb m?rt?kben a politikai ideol?gi?k hat?rozz?k meg az emberi t?rt?nelem menet?t […] Ez a kis k?tet abban k?v?n seg?ts?get ny?jtani, hogy k?v?l?ll?k?nt, tudom?nyos szemsz?gb?l vizsg?ljuk meg kultur?lis eszm?ink, politikai ideol?gi?ink kialakul?s?t ?s fejl?d?s?t. Ha erre k?pesek vagyunk, akkor tal?n ugyanolyan toler?nsan ?s meg?rt?en k?zeledhet?nk a m?s ideol?gi?t elfogad? embert?rsunkhoz, mint a vall?sos ember a m?s vall?s k?vet?j?hez.? Hahner P?ter

Elfogyott