Dobos L?szl? (?ssze?ll.): Kateketikai sz?veggy?jtem?ny

1,200 Ft

A katek?zis ma az egyh?z evangeliz?ci?s szolg?lat?nak egyik legfontosabb ?s tal?n legnehezebb feladata. Nagyr?szt e felismer?sb?l fakad, hogy a teol?giai fels?oktat?sban a kor?bbi ?vtizedekhez k?pest e ter?let er?teljesen fejl?dik. A l?lektani ?s pedag?giai ismeretek mellett komoly munka indult el a katek?zis saj?tos tartalm?nak, m?dszereinek ?s szellemis?g?nek felt?r?sa ?s megtan?t?sa ?rdek?ben.
E sz?veggy?jtem?ny a gyakorl? ?s a leend? katek?t?k sz?lesebb k?r? t?j?koz?d?s?t k?v?nja szolg?lni. A k?tet szerkeszt?je, Dobos L?szl? k?t ?vtized term?s?b?l v?logatott tizen?t tanulm?nyt. A k?l?nb?z? m?faj? ?r?sok m?s-m?s szempontb?l k?zel?tik meg t?m?jukat, de mindegyik?k tartalmaz olyan gondolatokat, tapasztalatokat, megl?t?sokat, amelyek t?g?tj?k a (leend?) katek?t?k l?t?k?r?t, ?s seg?ts?get ny?jtanak a felk?sz?l?shez.

ISBN 963 7593 70 5
Kiad?: P?csi P?sp?ki Hittudom?nyi F?iskola, P?csi Egyh?zt?rt?neti Int?zet
Megjelen?s: 2005
Nyelv: magyar
Terjedelem: 112 oldal
M?ret: 160×240 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

 

Tartalom

BINDES Ferenc:A katek?zis, mint k?z?ss?gteremt? eszk?z
4
J?VORKA Lajos:A gyermekek J?zushoz vezet?se
10
Ambroise BINZ:?Nem hallgat?, hanem besz?lget? egyh?zat akarunk?
20
Luc AARENS:Katek?zis ?s meg?rt?s
29
TOMKA Ferenc:?t t?zis a hazai katolikus feln?ttk?pz?sr?l
37
BR?CKNER ?kos:?Nemcsak sz?val, hanem er?vel?
41
VARGA M?ty?s OSB:Kimondani a hitet
49
SEPR?DI ?va:?Engedj?tek hozz?m a gyermekeket??
56
TARJ?NYI Zolt?n:Szel?d reflexi?k a hitoktat?sr?l
62
ASZAL?S J?nos:A hitoktat?s zar?ndok?tja
70
SZAB? J?zsef:Im?ds?gra nevel?s a hittan?r?kon az ?letkori saj?toss?gok figyelembev?tel?vel
80
UDVARDY Gy?rgyAz ?jraevangeliz?l?s ?s a katek?zis
87
Gabriel M. NISSIM OP:Pedag?gia ?s t?megt?j?koztat?s
96
ERDEI ?rp?d:Az ?rtelmi fogyat?kos gyermekek ?rzelmi, erk?lcsi ?s vall?si nevelhet?s?ge
101
TOMKA Ferenc:Mikor hat?kony a gyermekkatek?zis?
105

Elfogyott