Dr. K?fi?s Mih?ly: V?rosunk sportja

3,200 Ft

Dr. K?fi?s Mih?ly helyt?rt?neti munk?ss?ga els? alkalommal ker?l k?nyv alakban a nyilv?noss?g el?. Sz?mos p?csv?radi t?m?j? dolgozata k?z?l a sport ?s els? sorban a labdar?g?s ter?let?t feldolgoz? ?r?sok k?v?nkoztak egy k?tetbe. A rendszeres sportol?s az 1924-t?l jelenik meg P?csv?radon. ?sszef?gg?tt ez a levente-mozgalommal, amely korm?nyprogramk?nt t?zte c?lul az ifj?s?g szervezett testedz?s?t. A P?csv?radi Levente Egyes?let atl?tikai, l?v?sz ?s labdar?g? szakoszt?lyt m?k?dtetett, ?s az 1930-as ?vekben m?r ?rmekkel b?szk?lked? versenyz?i voltak.
A II. vil?gh?bor? ut?n falusi spartaki?dok form?j?ban sportoltak tov?bb a fiatalok, sz?nre l?pett az els? n?i ?s f?rfi k?zilabda csapat, feln?ttek ?s kamaszok atletiz?ltak k?z?sen, le?ny tornacsapat m?k?d?tt. J?r?si versenyeket tartottak P?csv?radon.
A legnagyobb n?pszer?s?get persze a labdar?g?s v?vta ki mag?nak, ez mozgatta meg a legt?bb p?csv?radit.
Dr. K?fi?s Mih?ly ? maga is egykori labdar?g? ? ?rdekl?d?s?nek ?s kutat?munk?j?nak k?sz?nhet?en k?r?ltekint?en meg?rt, gazdag anyagot vehet?nk most k?zbe P?csv?rad labdar?g?s?nak kis h?j?n 90 ?v?r?l.

Le?r?s

ISBN 9789638831927
Kiad?: P?csv?radi V?rbar?ti K?r
Megjelen?s: 2011
Nyelv: magyar
Terjedelem: 288 oldal
M?ret: 140×200 mm
K?t?sm?d: karton?lt, c?rnaf?z?tt

Folyamatos elm?ly?lt tev?kenys?gr?l, a helyi ut?np?tl?s ?lland? tudatos alak?t?s?r?l ?s sok sz?p eredm?nyr?l adhatnak sz?mot a sakkoz?k, akik j? f?l ?vsz?zada versenyeznek sikerrel. Bepillant?st nyerhet?nk az ?jra meg ?jra meg?jul? k?zilabda ?s a kos?rlabda kr?nik?j?ba.
K?tet?nk mag?ba foglalja az olyan ?jdons?gnak sz?m?t? sport?gakat, mint a k?zd?sportokban megjelen? keleti versenysz?mok, p?ld?ul a kick-box ?s a kung-fu, amit vil?g- ?s Eur?pa bajnoki helyezettek k?pviseltek ?s k?pviselnek P?csv?radon.
Nem feledkezik meg k?tet?nk olyan kezdem?nyekr?l sem, amelyek b?r r?vid ideig tartottak, m?gis sok r?sztvev?ben hagytak maradand? ?lm?nyt ?s ?ltett?k el a sport szeretet?t. Ilyen volt P?csv?radon p?ld?ul az ?sz?s vagy a cselg?ncs. ?s nem feledkezhet?nk meg a kiemelked? egy?ni rekordokat fel?ll?t? sportol?kr?l sem, akik egymaguk ?lltak ki a p?stra, ?s a csapatok mellett ?regb?tett?k v?rosunk j? h?r?t.
Szinte nincs p?csv?radi csal?d, amely ne bukkanna fel ebben a k?tetben. Az egym?s ut?n k?vetkez? nemzed?kek egym?snak adt?k ?t a sport szeretet?t. Apa, fi? ?s unoka jelenik meg a p?csv?radi sportt?rt?net lapjain, n?pes csal?dok tagjai f?mjeleznek egy-egy sport?gat. Sok fiatalnak ?s ma m?r id?sebb embernek sportszeretete ?s odaad?sa k?s?rte v?gig P?csv?rad sport?let?t. Ebb?l sz?letett ez a k?nyv is, amely v?rosunk sportj?t k?v?nja meg?r?k?teni.
H?l?s k?sz?net illeti t?mogat?inkat, egykori sportol?kat ?s sportbar?tokat, akik hozz?j?rultak ahhoz, hogy ez a k?nyv megjelenhessen.

G?llos Orsolya
a sorozat szerkeszt?je

Tartalom

El?sz?5
A p?csv?radi Levente Egyes?let7
A labdar?g? szakoszt?ly nyolcvan ?ve29
??????? P?csv?rad I.29
??????? Az ut?np?tl?s93
??????? A tartal?kok – P?csv?rad II.111
??????? Alkalmi csoportosul?sok – ?regfi?k117
??????? A t?rgyi felt?telek130
??????? Sportvezet?k148
??????? Gazd?lkod?s, anyagi helyzet154
??????? Z?rsz?157
2008-2010 k?z?tt t?rt?nt (Spannenberger J?nos)158
T?rs?gi sportvet?lked?k az 1950-es ?vekben168
K?zilabda173
??????? N?i csapatok173
??????? F?rfi csapatok197
A kos?rlabda P?csv?radon209
A sakk szakoszt?ly229
K?zd?sportok259
??????? Cselg?ncs259
??????? Birk?z?s261
??????? ?k?lv?v?s262
??????? Kick-box263
?sz?s az 1960-as ?vekben (Pitti Zolt?n)273
K?l?nleges sportsikerek279
A szerz?r?l283

Készleten