Dr. Vir?gh Ajtony: Csat?k tigrisei – A K?roly csapatkereszt t?rt?nete

5,900 Ft

“A K?roly csapatkeresztet csak mi, a csat?k tigrisei viselhetj?k, ?s ha meg?rj?k, ?gy ezzel b?k?ben b?szk?lkedni fogunk, mert ezt mag?t?l a Hal?lt?l csikartuk ki.” Ezzel a cs. ?s kir. munk?csi 65. gyalogezred t?bori ?js?gj?b?l vett id?zettel – mely egy?ttal a c?m ihlet?je is – kezd?dik Vir?gh Ajtony k?nyve, amely a K?roly Csapatkereszt t?rt?net?t dolgozza fel. A laikus olvas? persze felteheti a k?rd?st, hogy ez a szer?ny kivitel?, ezersz?m kiosztott kit?ntet?s val?ban ?n?ll? k?tetet ?rdemel-e?

Vir?gh Ajtony munk?j?t ?ttanulm?nyozva kijelenthetj?k, hogy a v?lasz: igen, a K?roly Csapatkereszt (KCSk) t?rt?nete meg?rdemel egy ?n?ll? k?tetet, ami ez?ttal igen alapos ?s ig?nyes form?ban val?sult meg.

A Csapatkeresztet nem sokkal tr?nra l?p?se ut?n alap?totta IV. K?roly kir?ly. Az eleve a katon?k t?megeinek elismer?s?re alap?tott keresztet saj?t mag?r?l nevezte el, ezzel is bebiztos?tva az ?j kit?ntet?s preszt?zs?t. Az elnyer?s krit?riumai viszonylag egyszer?ek voltak: a fegyveres er?k b?rmely tagja ki?rdemelhette 12 heti frontszolg?lattal. Az uralkod? neve mellett ez adta a K?roly Csapatkereszt igazi ?rt?k?t, mivel az egyszer? bak?k t?bbs?ge a mell?re t?zhette, m?g a t?bornoki kar ?s a h?tul szolg?l?k nagy r?sze sz?m?ra el?rhetetlen volt. E miatt viszont a katon?k nagyon m?lt?nyolt?k az ?j kit?ntet?st, amely f?lre?rthetetlen jelk?pe lett a frontharcosoknak.

A KCSk t?rt?nete nem ?rt v?get a Monarchia ?sszeoml?s?val, s?t sz?mos jogosult csak a h?bor? ut?n kaphatta meg ezt az elismer?st. A kit?ntet?s birtokl?sa sz?mos el?nyt biztos?tott a Horthy-korban (egyebek mellett ad?kedvezm?ny, k?zalkalmaz?si el?ny?k ?s v?laszt?jog), ?gy azt?n szinte minden ig?nyjogosult igyekezett megszerezni a K?roly Csapatkeresztet. A kedvezm?nyek megszerz?se ?rdek?ben n?h?nyan m?g a hamis?t?st?l sem riadtak vissza. Az elcsatolt ter?letek visszat?r?se ut?n az ott ?l?k k?z?l is sz?mosan folyamodtak KCSk-?rt, ?gy az ig?nyl?sek eg?szen a Horthy-kor v?g?ig elh?z?dtak.

Vir?gh Ajtony k?nyve nem csup?n a K?roly Csapatkereszt majd? harminc ?ves t?rt?net?t dolgozza fel, hanem kit?r minden olyan t?m?ra, amely ezzel a kit?ntet?ssel kapcsolatba hozhat?. A KCSk megsz?let?s?nek el?zm?nyeit, az el?k?peket ugyan?gy megismerhetj?k a k?tetb?l, mint a meg nem val?sult v?ltozatokat, amelyeket pl. a Przemysl v?d?i sz?m?ra adom?nyoztak volna. Az elismer?s t?rt?nete mellett a szerz? alaposan feldolgozta a gy?rt?s ?s forgalmaz?s, a visel?s, ?s a KCSk-hoz kapcsol?d? kedvezm?nyek t?mak?r?t. K?l?n ?rdekess?get jelent a korabeli vissza?l?sek bemutat?sa, amely j?l szeml?lteti azokat a nagyon is val?s?gos el?ny?ket, amelyek a frontarcosok sz?m?ra j?rtak.

A m? nagy ?rdeme, hogy a szerz? k?l?n fejezetet szentelt a zsid? ?s roma frontharcosoknak is, akik esk?j?kh?z h?ven, vit?z?l k?zd?ttek, ?let?ket ?s v?r?ket adt?k a harcmez?n.

A k?nyvben l?that? sz?mos olyan jelv?ny, k?pz?m?v?szeti alkot?s is, amelyeken megjelenik a K?roly csapatkereszt mot?vuma. A sz?veges r?sz z?r?sak?ppen pedig azoknak a nevesebb szem?lyeknek a list?j?t b?ng?szheti az olvas?, akik bizony?that?an ki?rdemelt?k a K?roly Csapatkeresztet.

A k?tetet a sz?vegk?zi k?peken fel?l igen b?s?ges f?nyk?pmell?klet eg?sz?ti ki, a megjelentetett felv?telek nagy t?bbs?ge most lett el?sz?r publik?lva. A m?sik mell?klet a KCSk-val kapcsolatos jogszab?lyok ?s rendeletek sz?veg?nek gy?jtem?nye.

Kiad?s: Monarchia Kiad?
Oldalsz?m: 162

Készleten