Ecclesia semper reformanda et renovanda

3,500 Ft

Katus L?szl? 80. sz?let?snapja alkalm?b?l adta k?zre a P?csi Hittudom?nyi F?iskola a professzor ?sszegy?jt?tt egyh?zt?rt?neti vonatkoz?s? ?r?sait. Ez egyfel?l nemes ?s indokolt gesztus a szerz? fel?; m?sr?szt gyakorlati haszna is van, hiszen olyan alapvet? tanulm?nyokat vehetnek ?gy egybegy?jtve, k?nnyen k?zbe a hallgat?k, melyek gyakorta felt?nnek kollokviumi vagy szigorlati olvasm?nyjegyz?keken. A k?tet 13 ?r?sa mind viszonylag friss (valamennyi 1992 ut?n publik?lt) ?s tulajdonk?pp hozz?f?rhet?; ?m kett? csak kis p?ld?nysz?m? tanulm?nyk?tetben l?tott napvil?got kor?bban; k?t tov?bbi ?r?s pedig ? a k?zl? lap adotts?gai miatt ? eredetileg csak jelent?s r?vid?t?sekkel jelenhetett meg.

Katus L?szl? egyh?zt?rt?neti tanulm?nyai ?s cikkei
Szerk.: G?zsy Zolt?n ? Varga Szabolcs ? V?rtesi L?z?r

ISBN 978?963 87435 2 7
ISSN 1787 5161
Kiad?: P?csi P?sp?ki Hittudom?nyi F?iskola P?csi Egyh?zt?rt?neti Int?zet
Megjelen?s: 2007
Nyelv: magyar
Terjedelem: 336 oldal
M?ret: 160×240 mm
K?t?sm?d: kem?nyt?bl?s, c?rnaf?z?tt

 

Tartalom

K?sz?nt?
4
Rendhagy? ?interj? ?Katus ?L?szl?val ?hitr?l, ?egyh?zr?l, ?t?rt?nelemr?l
6
A ?magyar ?katolicizmus ?a ?18?19. ?sz?zadban
25
A ?Szentsz?k ??s ?Magyarorsz?g ?1700?1848
43
Proh?szka ?Ottok?r ?(1858?1927)
98
A ?benc?s ?rend ?iskol?i ?a ?19?20. ?sz?zadban
112
A ?szegv?ri ?pl?b?nia ?t?rt?nete
131
Liber?lis ?katolikusok ??s ?katolikus ?liber?lisok ?Nyugat?Eur?p?ban ?a ?19. ?sz?zad derek?n
207
Az ?I. ?vatik?ni ?zsinat ?az ??jabb ?t?rt?neti ?kutat?sok ?t?kr?ben
223
XIII. ?Le? ?p?pa ??s ?az ??szl?v ?liturgia ??gye
246
Kereszt?nyek ??s ?a ?szabads?g ?? ?t?rt?n?sz ?szemmel
256
A ?kereszt?nys?g ?szerepe ?a ?k?z?pkori ?Eur?p?ban
277
Egyh?ziak ?h?tk?znapjai ?a ?k?z?pkorban
301
V?r?rn?k ??s ?ap?c?k ?? ?nemesasszonyok ?a ?k?z?pkorban
311
?Megvan ?az ?ideje ?az ??lel?snek ??s ?megvan ?az ?ideje ?az ??lel?st?l ?val? ?tart?zkod?snak?
325

Elfogyott