Echo simul una et quina. Tanulm?nyok a p?csi sz?kesegyh?zr?l

3,800 Ft

T?th Melinda eml?k?re

Szerkeszt?k: Heidl Gy?rgy, Raffay Endre, T?sk?s Anna

K?nyv?szeti adatok
…………………………………………………………………………………………………………………………

ISBN 9786155497896
M?ret: 168×238 mm
Terjedelem: 336 oldal
K?t?s: kem?nyt?bl?s c?rnaf?z?tt

Ismertet?
…………………………………………………………………………………………………………………………

A k?tet t?rgya a rom?n kori m?v?szet kiemelked? eml?ke, a p?csi Szent P?ter sz?kesegyh?z. A rom?n kori ?p?t?st?rt?net?t ?s k?faragv?nyait az 1970-es ?vek k?zep?t?l kutat? T?th Melinda (1939?2012) m?v?szett?rt?n?sz eml?k?nek szentelt tanulm?nyk?tet tizenn?gy ?r?sa r?g?szeti, t?rt?neti ?s m?v?szett?rt?neti szempontb?l vizsg?lja a magyarorsz?gi romanika kronol?gi?j?nak ?s st?lust?rt?net?nek ezen f? eml?k?t. Olyan r?g?szeti k?rd?sek mer?lnek fel, mint a k?s? antik n?pess?g tov?bb?l?se, az ?kereszt?ny ?s a k?z?pkori ?p?letek kapcsolata, a kereszt?ny kultuszt ?t?r?k?t? kultur?lis ?s vall?si kontinuit?s, a sz?kesegyh?z hely?nek kiv?laszt?sa ?s t?rt?net?nek korai id?szaka, a hozz? csatlakoz? ?p?letek elemz?se. A k?z?pkori sz?kesegyh?zra vonatkoz? korabeli ?rott forr?sok egy?ttes elemz?se ?ltal megismerj?k a bazilika ?s a p?sp?kv?r k?z?pkori t?rt?net?t: k?pet kapunk a korabeli szenttiszteletr?l, vall?soss?gr?l, a szakr?lis ?p?leteket haszn?l? klerikusokr?l ?s vil?gi h?vekr?l. A figur?lis ?s ornament?lis k?faragv?nyok stil?ris elemz?se lehet?v? teszi a p?csi k?r beilleszt?s?t a romanika k?zelebbi ?s t?volabbi eml?kanyag?ba. A g?tikus s?reml?kek ?sszehasonl?t? vizsg?lata ?s Janus Pannonius p?csi p?sp?k alakj?nak felid?z?se a 15. sz?zadi P?cset vil?g?tja meg. A 2011-es felt?r?sok sor?n el?ker?lt k?s? g?tikus boltozat k?anyag?nak t?rszkennel?se lehet?v? tette a sz?kesegyh?z 1500 k?r?li boltozat?nak sz?m?t?g?pes rekonstrukci?j?t. A k?tet nem csup?n a sz?kebb szakma ?rdekl?d?s?re sz?m?that, tanuls?gos olvasm?nyt k?n?l a t?rt?nelem ?s a m?vel?d?st?rt?net eredm?nyeire k?v?ncsi olvas?k sz?lesebb k?r?nek is.

Elfogyott