Eliot R. Smith Diane M. Mackie: Szoci?lpszichol?gia

5,200 Ft

Smith ?s Mackie tank?nyve szeml?leti sz?ls?s?gekt?l mentes, szakmailag megalapozott munka, amely a kognit?v szoci?lpszichol?gia id?szak?nak eredm?nyeit s?r?ti mag?ba, de kifejezi azt a posztkognit?v ?rdekl?d?st is, amely az ?rzelmi jelens?geket imm?r nem szor?tja h?tt?rbe. Eliot R. Smith a Harvardon, az ?j-z?landi sz?rmaz?s? Diane M. Mackie Princetonban szerezte fokozat?t. Ugyan a k?z?pgener?ci?hoz tartoznak, de a kutat?s ?s oktat?s ter?n m?r sok elismer?st k?nyvelhetnek el, a szakmai k?z?let (foly?irat-szerkeszt?s?gek ?s p?ly?ztat? kurat?riumok) megbecs?lt tagjai. Most ker?l sor k?z?s k?nyv?k m?sodik kiad?s?ra, melynek sikere koncepcion?lis er?nyei mellett ?sszef?gg j?l tagolt fel?p?t?s?vel, didaktikus jelleg?vel s azzal, ahogy az elm?leti ig?nyess?g magas fok?n a szoci?lpszichol?gia alkalmaz?si lehet?s?geit is rendre t?rgyalja, tekintetbe v?ve minden gyakorlati szf?r?t az ?zleti ?lett?l az oktat?s- ?s eg?szs?g?gy?n ?t a m?di?ig ?s a politikumig. A k?tet saj?tos el?nye, hogy fel?p?t?se kifog?stalanul illeszkedik a szoci?lpszichol?gia oktat?s?nak n?h?ny hazai egyetemen bevezetett ?s bev?lt tanterv?hez.

Készleten