El?zetes k?rd?sek – Rohonyi Zolt?n eml?kk?nyv

1,950 Ft

szerkeszt?: Milbacher R?bert

K?nyv?szeti adatok
…………………………………………………………………………………………………………………………

ISBN: 9786155339653
Megjelen?s: 2014
Nyelv: magyar
Terjedelem: 198 o.
M?ret: 140×198 mm
K?t?sm?d: karton?lt ragaszt?k?t?s

Ismertet?
…………………………………………………………………………………………………………………………

Ezt a k?tetet nem eml?kk?nyvnek tervezt?k, hanem tisztelg?, sz?let?snapi aj?nd?knak. A k?tet szerz?it eredetileg teh?t arra k?rt?k f?l, hogy saj?t kutat?si ter?let?kr?l hozzanak valami aj?nd?kot tisztelet?k kifejez?sek?nt. M?r a tartalomjegyz?kb?l is kider?l, hogy az itt k?z?lt tanulm?nyok az irodalomtudom?ny legk?l?nf?l?bb ter?leteir?l sz?rmaznak. Az egyetlen dolog, ami ?sszef?zi az ?r?sokat, az Rohonyi Zolt?n szem?lye, illet?leg, sajnos, m?r csak az eml?ke. A szerz?k ugyanis vagy koll?g?i, vagy p?lyat?rsai, vagy tan?tv?nyai voltak Rohonyi Zolt?nnak. A k?tet c?me (El?zetes k?rd?sek) az ? egyik jellegzetes, A romantikus korszakk?sz?b c?m? k?nyv?ben haszn?lt kifejez?se. Tanulm?nyaiban, miel?tt r?t?rt a t?rgyalt m?vek ?rtelmez?s?re, el?bb mindig az interpret?ci? kereteit, fogalmait igyekezett tiszt?zni: ezeket nevezte el?zetes k?rd?seknek. K?tet?nkben a tisztelg? tanulm?nyokat egy, a hagyat?kb?l el?ker?lt Rohonyi-?r?s k?veti, amely h?ven fejezi ki szakmai hitvall?s?t, kutat?i ars poetic?j?t. A gy?jtem?nyt m?veinek bibliogr?fi?ja z?rja, amely egy sajn?latos m?don imm?r befejezett ?letm? szik?r adatait tartalmazza.

Készleten