Emancip?ci?. Integr?ci? vagy asszimil?ci?

2,500 Ft

Tanulm?nyok az emancip?ci?s t?rv?ny 150. ?vfordul?ja alkalm?b?l
Szerkesztette: Moln?r Judit

K?nyv?szeti adatok
…………………………………………………………………………………………………………………………

ISBN 9789634670339
Megjelen?s: 2018
Nyelv: magyar
Terjedelem: 202 oldal
M?ret: 130×200 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt, visszahajl? f?llel

Ismertet?
…………………………………………………………………………………………………………………………

A k?tet az emancip?ci?s t?rv?ny 150. ?vfordul?ja alkalm?b?l Szegeden 2017-ben rendezett konferencia el?ad?sainak tanulm?nyokk? form?lt v?ltozatait tartalmazza. A szerz?k t?bb n?z?pontb?l vizsg?lj?k az 1867. ?vi emancip?ci?s, valamint az 1895. ?vi recepci?s t?rv?ny elfogad?s?nak t?rt?neti el?zm?nyeit, a zsid?s?g jog?ll?s?nak k?z?pkort?l k?vethet? v?ltoz?sait, r?szletesen annak reformkori, az 1848/49-es forradalom ?s szabads?gharc alatti, valamint a dualizmus kori ?llom?sait, a t?rv?nyek elfogad?s?nak k?r?lm?nyeit, k?l?n?s tekintettel a parlamenti ?s h?rlapi vit?kra, s nem utols?sorban vizsg?lj?k a deklar?lt jogegyenl?s?g t?rsadalmi hat?sait (vegyesh?zass?gok, egyletek), az integr?ci? lehet?s?geit ?s annak korl?tait az antiszemitizmus 19. sz?zad v?gi er?s?d?s?t?l a Horthy-korszak jogfoszt? politikai gyakorlat?ig. A k?tet szerz?i: Balogh Elem?r, Gl?sser Norbert, Harkai ?gnes, Hars?nyi L?szl?, Homoki-Nagy M?ria, Marjanucz L?szl?, Moln?r Judit, Tr?cs?nyi L?szl?

Elfogyott