Eml?kk?tet Szatm?ry Gy?rgy tisztelet?re

2,800 Ft

Idestova m?sf?l esztendeje rendezte meg a P?csi Egyh?zmegye Egyh?zt?rt?neti Bi?zotts?ga azt a szakmai tan?cskoz?st, mely v?logatott el?ad?sainak szerkesztett v?lto?zat?t jelen k?tetben vehetik k?zbe az ?rdekl?d?k. A konferencia megrendez?s?t k?t k?r?lm?ny tette id?szer?v?. Ezek k?z?l az egyik Szatm?ri Gy?rgy p?csi p?sp?kk? t?rt?n? kinevez?s?nek ?s szentsz?ki meger?s?t?s?nek (1505) f?l?vezredes jubieluma, a m?sik pedig a P?csi P?sp?ks?g megalap?t?s?nak k?zelg? millenniuma (2009), ?s az ezzel kapcsolatos szakmai el?k?sz?letek.
A konferenci?n tizenegy el?ad?s hangzott el, melyek igen sz?les tematik?t ?lel?tek fel. Az egyh?zt?rt?nettel foglalkoz? szakemberek mellett, irodalom- ?s, m?v?szet?t?rt?n?szek, valamint r?g?szek mutatt?k be a korszakra vonatkoz? leg?jabb kutat?si eredm?nyeiket.

Le?r?s

Egyh?zt?rt?neti tanulm?nyok III.

Fedeles Tam?s?(szerk.)

ISBN?9789639662131
Kiad?: F?ny Kft. (P?csi Egyh?zmegye)
Megjelen?s: 2007
Nyelv: magyar
Terjedelem: 130 oldal
M?ret: 160×240 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

A tanulm?nyk?tet ugyan csak hat tanulm?nyt tartalmaz, azonban a konferencia el?ad?sainak sz?les tematik?j?t h?en t?kr?zi. H?rom egyh?z-, egy irodalomt?rt?neti, ?s k?t r?g?szeti t?m?j? dolgozat alkotja a k?tetet.’Erd?lyi Gabriellatanulm?nya a szerz? leg?jabb vatik?ni kutat?saib?l ad ??zel?t?t”, ugyanis az eleddig kev?sb? kutatott Apos?toli Penitenci?ria p?csegyh?zmegyei k?rv?nyeir?l ny?jt ?ttekint?st. A k?vetkez? k?t tanulm?ny az egyh?zi k?z?pr?teg szerte?gaz? kapcsolatrendszer?t mutatja be egy-egy int?zm?ny p?ld?j?n:Krist?f Ilonaa v?radi, a k?tets^erkes^t?epedig a p?csi sz?kesk?ptalan kanonokjait vizsg?lta.Jankovits IJis^l?az erd?lyi sz?sz sz?rmaz?s? kiv??l? humanista, Jacobus Piso ?s a k?s?bbi esztergomi ?rsek, Sz?lk?i L?szl? kapcsolat?t mutatja be, els?sorban irodalomt?rt?neti aspektusb?l. A k?tetet k?t r?g?szeti- m?v?szett?rt?neti dolgozat z?rja. Az els?, mely a Per?nyiek Sikl?son megval?s?tott renesz?nsz ?p?tkez?seit t?rja az ?rdekl?d?k el? a leg?jabb kutat?sok alapj?n,Bartos Gy?rgy?sJ?an Cabellotoll?b?l sz?rmazik. A k?nyv z?r? tanulm?ny?banBod? Bal?zs tekinti ?t P?csv?rad renesz?nsz ?p?t?szet eml?keit.

Tartalom

El?sz?7
Szatm?ri Gy?rgy (1457-1524)9
ERD?LYI GABRIELLA: Jog ?s er?szak: konfliktusmegold?s a k?s? k?z?pkorban15
FEDELES TAM?S: Szem?lyi ?sszefon?d?sok P?csett, M?ty?s ?s a Jagell?k idej?n25
KRIST?F ILONA: A v?radi k?ptalan a Szatm?ri-Thurz?-Per?nyi korszakban (1502-1526)51
JANKOVICS L?SZL?: Jacobus Piso ?s Sz?lk?i L?szl?69
BARTOS GY?RGY- J?AN CABELLO: A Per?nyiek ?s a sikl?si renesz?nsz81
BOD? BAL?ZS: Renesz?nsz ?p?tkez?sek a p?csv?radi ap?ts?gban115
A k?tet szerz?i129

Készleten