Emma Bloomwealth: Amerikai ?lom nem luxuskivitelben

1,990 Ft

Kiv?ndorl? n?k ?s any?k a 21. sz?zadban

M?ret: 138x208mm

Terjedelem: 180 oldal

K?t?s: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

Az elm?lt ?vekben, az ?jabb gazdas?gi m?lyrep?l?s k?vetkezt?ben ism?t ? imm?r sokadik ? hull?ma indult el a m?sutt meg?lhet?st rem?l?knek. Ez?rt is van k?l?n?s aktualit?sa riportk?nyv?nknek, mert besz?mol a nemr?g kitelep?ltek tapasztalatair?l ?s tan?csokat ad a most k?sz?l?knek. A k?nyv saj?toss?ga, hogy n?ket, any?kat sz?l?t meg a szerz?, aki maga is az Egyes?lt ?llamokban ?l? els? gener?ci?s kiv?ndorl?. A k?nyv eredetileg angol nyelven ?r?dott ?s az USA-ban jelent meg, c?lk?z?ss?ge a kiv?ndoroltak ?s k?zvetlen k?rnyezet?k volt. Megtudhatjuk, hogy milyen neh?zs?gekkel tal?lt?k szembe magukat az ?j haz?jukban, ?s t?rt?neteket olvashatunk arr?l, hogyan tudt?k elviselni a honv?gyat ?s a csal?djukt?l val? t?voll?tet. Vannak k?zt?k olyanok, akik soha nem akartak hazamenni az USA-b?l, m?g m?sok nagyon szerettek volna visszat?rni haz?jukba. E k?nyv c?lja az, hogy seg?tsen mindazoknak, akiknek az a sz?nd?ka, hogy kik?lt?zzenek, megismertetve vel?k, hogy mi v?r ott r?juk, ?s felh?vja a figyelm?ket arra, hogy nincsenek egyed?l.

Készleten