E?rsi L?szl?: A csepeli fegyveres ellen?ll?s, 1956

2,900 Ft

K?nyv?szeti adatok
……………………………………………………………………………………………………

T?rskiad?: ?llambiztons?gi Szolg?latok T?rt?neti Lev?lt?ra, 1956-os Int?zet Alap?tv?ny
ISBN 9786155497841
M?ret: 150×230 mm
Terjedelem: 226 oldal
K?t?s: ragaszt?k?t?tt, karton?lt, visszahajl? f?llel

Ismertet?
……………………………………………………………………………………………………

A ?V?r?s Csepel? h?s?g?ben tal?n legink?bb megb?zott a kommunista diktat?ra. Mindhi?ba, p?r nap m?lva ?sszeomlott a helyi hatalom, b?zisaikat r?vid id?n bel?l elfoglalt?k a zsarnoks?got v?gk?pp megel?gel? t?megek. A felkel?k k?l?n?sen a v?rosr?sz k?zpontj?t ?s a Kir?lyerd?t vont?k ellen?rz?s?k al?. B?r a r?gi hatalom ?tmenetileg visszaszerezte a v?rosr?szt, de a politikai fordulat k?vetkezt?ben a forradalm?rok vett?k kez?kbe az ir?ny?t?st, ?s a felkel?k nemzet?r?kk? l?nyeg?ltek ?t. November 4-?t?l e k?rzetben az egyik legkem?nyebb, legelsz?ntabb ellen?ll?s bontakozott ki, amely hat napig tartott, ?s s?lyos ?ldozatokkal – a magyar oldatr?l f?leg a lakoss?g soraib?l a v?rosr?sz lerombol?s?val j?rt. A novemberi harcok k?vetkezt?ben a magyar r?szr?l ?sszesen hatvankilencen haltak meg, m?g a megsz?ll? er?k tizen?t-h?sz f?t vesztettek. A k?d?rista megtorl?s sor?n tizenk?t csepeli felkel?t, szabads?gharcost ?t?lt?k hal?lra ?s v?geztek ki, m?sok s?lyos b?rt?nb?ntet?st szenvedtek.

Készleten