Erdei Kriszti?n: A p?csi hiphop

1,000 Ft

?My Adidas and me, close as can be, we make a mean team, my Adidas and me.”
Ezeket a sorokat az amerikai Run DMC csapat rappelte 1986-ban a ?My Adidas” c?m? sz?mban. A m?rk?k ?s az ?lt?zk?d?si k?dok hangs?lyoz?sa a hiphop egyik f? jellemz?je. A vil?g szinte minden szeglet?ben jelen l?v? st?lus megtal?lhat? Magyarorsz?gon is. Az ?rral Szemben nev? magyar form?ci? m?r a k?vetkez?k?pen v?lekedik a m?rk?kr?l a ?Neked a divat”c?m? dalban:
?Testeden a m?rk?s szkafander, hi?nyaidat csak ez takarhatja el!”
Hogyan f?rnek meg egym?s mellett a m?rk?k szeretete, a fogyaszt?s ?s az ifj?s?gi kult?r?kra jellemz? tiltakoz?si form?k? Besz?lhet?nk-e egy?ltal?n t?rsadalmi szemben?ll?sr?l, illetve szubkult?r?r?l a hiphop eset?ben? A tanulm?ny ezekre a k?rd?sekre keresi a v?laszt, le?r?st ny?jt a hiphopr?l egy saj?tos kultur?lis k?zegben, vizsg?lja a st?lus fogyaszt?s?t ?s a m?rka?szimb?lumokat.
Le?r?sEgy st?lusk?z?ss?g kult?r?ja

Kiad?: PTE BTK Kommunik?ci?- ?s M?diaelm?leti Tansz?k
Megjelen?s: 2010
Nyelv: magyar
Terjedelem: 72 oldal
M?ret: 160×225 mm
K?t?sm?d: karton?lt ragaszt?k?t?tt

Erdei Kriszti?n 2006-ban v?gzett a P?csi Tudom?nyegyetem B?lcs?szet?tudom?nyi Kar?n, kommunik?ci??n?met nemzetis?gi szakon. A hiphop t?rsadalomtudom?nyi kutat?s?val, ifj?s?gi st?lusokkal t?bb ?ve foglalkozik. A sz?veg a szerz? 2006-ban megv?dett diploma?munk?j?nak ?tdolgozott v?ltozata. Erdei Kriszti?n jelenleg a Magyar R?di? munkat?rsa, a hiphop st?lus vizsg?lata mellett figyelmet ford?t a magyarorsz?gi n?metek tudom?nyos megismer?s?re is.

Tartalom

BEVEZET?S
7
A vizsg?lt probl?ma ?s a szakirodalom
7
Kutat?si ter?let
9
Az adatk?zl?k
9
A kutat?s m?dszerei
9
A dolgozatr?l
10
A HIPHOP GY?KEREI ?S A NYELV N?H?NY ASPEKTUSA
11
A HIPHOP ?S AZ ESZT?TIKA
15
M?RK?SOD?S – SZUBKULT?RA – ST?LUSK?Z?SS?G
19
M?rk?sod?s
19
Hiphop
19
Stilusk?z?ss?g
20
A hiphop stilusk?z?ss?g t?rsadalomtudom?nyos legitim?ci?ja
34
Neo-t?rzs vagy stilusk?z?ss?g
41
A poszt-szubkultur?lis kritika
43
A p?csi hiphop stilusk?z?ss?g egyedis?ge
44
Stilusk?z?ss?g ?s fogyaszt?i t?rsadalom
51
TRENDEK, M?RKAHASZN?LAT ?S M?RKASZIMB?LUMOK
59
?Old School”
59
90-es ?vek, az ?tt?r?s
59
A 90-es ?vek v?ge
61
?jabb v?ltoz?sok, trendek
63
V?s?rl?s k?lf?ld?n
65
?T?rni”
66
Egy?b, nem ruham?rk?k
67
?SSZEFOGLAL?S
69
BIBLIOGR?FIA
71

Készleten