Ernyes Mih?ly: P?cs v?ros rend?rs?ge 1663-ig

1,950 Ft

Dr. Ernyes Mih?ly P?cs v?ros rend?rs?g?nek t?rt?net?t feldolgoz? sorozat?nak ?jabb ? imm?ron negyedik ? k?tet?t veheti kez?be az olvas?.
1956 ?sz?nek esem?nyeihez, a forradalom ?s szabads?gharc alatti rend?ri viselked?sekhez, kor?bbi feldolgoz?sait felhaszn?lva jut el a szerz?. Az orsz?gos kitekint?s, seg?ti a P?cs-baranyai t?rt?n?sek bemutat?s?t.
Az elfojtott forradalmat k?vet? rend?rs?gi ?jj?szervez?sben is jelentkezett a megtorl?s. A v?grehajtott fel?lvizsg?latok sor?n, els?dleges szempont volt a megb?zhat?s?g ?s megt?rt?nt a tisztogat?s. 1957 tavasz?n, a Bel?gyminiszt?rium ?llom?ny?b?l mintegy 3000 f?t bocs?tottak el, Barany?ban a rend?rs?gt?l, hozz?vet?legesen 100 f?t.
Az ?jj?szervez?s ?s az azt k?vet? m?k?d?s bemutat?s?val ?rz?kelteti a szerz? a p?csi rend?rs?g helyzet?t. K?pet ad a szervezeti v?ltoz?sokr?l, a l?tsz?m alakul?s?r?l, a p?rt szerep?r?l a test?leten bel?l.
A klub?let, az ?bers?g ?s a fegyelem ?rint?se, ?rz?kelteti a korabeli szem?lyi ?llom?ny probl?m?it, az ?ket foglalkoztat? k?rd?seket.
?rdekl?d?sre sz?mot tart? az 1963-ban l?trehozott miniszt?riumi f?csoportf?n?ks?gi, csoportf?n?ks?gi modell.
A szerz? a t?le megszokott m?dszerrel, lev?lt?ri ?s egy?b autentikus forr?sok, visszaeml?kez?sek felhaszn?l?s?val t?rekszik a hiteles bemutat?s?ra.

Le?r?s

ISBN 96303803821
Kiad?: P?csi JAMES ?s JAMES BT.
Megjelen?s: 2002
Nyelv: magyar
Terjedelem: 371 oldal
K?t?s: kem?ny k?t?s
M?ret: 145×205 mm

Tartalom

 

El?sz?5
XV. Fejezet
1956 ?sze7
Pillant?s az ?llamv?delmi munk?ba11
12 nap esem?nyeib?l14
A rend?rs?g viselked?se27
A f?v?rosi rend?rs?g28
Nemzet?rs?g40
Demokratikus rend?rs?g szervez?se40
P?csett ?s k?rny?k?n45
Visszaeml?kez?sek68
Vesztes?gek84
XVI. Fejezet
Megtorl?s89
K?zbiztons?gi ?rizet93
Kitilt?s ?s rend?rhat?s?gi fel?gyelet98
Megb?zhatatlans?g, tisztogat?s102
A 16/1957-es parancs108
Jelent?s a fel?lvizsg?latr?l109
Szem?lyeken kereszt?l126
XVII. Fejezet
?jj?szervez?s156
A p?rtn?l156
A karhatalomr?l162
A rend?rs?gn?l176
Orsz?gos Rend?rf?kapit?nys?g177
Megyei rend?rf?kapit?nys?gok180
rend?rkapit?nys?gok187
Rend?r?rs?k189
Politikai nyomoz? szervek193
A p?rt a rend?rs?gen199
Szovjet tan?csad?k203
?rt?kel?s203
P?cs-Baranya rend?rs?gn?l205
Szervezet, l?tsz?m225
M?k?d?s230
Politikai nyomoz? oszt?ly253
Vas?ti kapit?nys?g258
P?rtszervezetek265
15.m?rc270
?rv?zv?delem, l?goltalom272
Felm?r?sek273
?j megsz?l?t?s, ?j c?mer275
Illetm?ny276
Fegyelem, t?lkap?sok279
Esk?t?tel, v?gleges?t?s286
K?pz?s288
?lt?zet292
A k?zbiztons?gr?l294
G?pkocsik fel?lvizsg?lata294
A t?rsadalmi tulajdon v?delme295
Sz?k?tt rabok felkutat?sa, fegyverrejteget?k felsz?mol?sa305
Szem?lyi igazolv?nyok307
Ker?kp?r nyilv?ntart?s megsz?ntet?se309
Id?szakos ?rtekezletek310
Vend?gl?t?k fokozott ellen?rz?se311
N?h?ny sz?madat312
N?h?ny esem?ny316
Bel?gyminiszt?rium320
Egys?ges szem?lyzeti f?oszt?ly321
Munk?s?rs?g322
XVIII. Fejezet
1963-ig323
A politikai nevel?oszt?ly megsz?n?se, p?rtszervek alakul?sa325
Klub?let327
?bers?g, fegyelem, bels? elh?r?t?s330
F?csoprtf?n?ks?gek, csoportf?n?ks?gek336
V?ltoz?sok340
?tszervez?sek344
V?rosi ?s j?r?si kapit?nys?g345
N?h?ny szolg?latr?l346
Mell?klet
Egy?r?k?s ?rmester eml?keib?l350
N?vmutat?361
R?vid?t?sek364
Irodalomjegyz?k365
Tartalomjegyz?k369

Készleten