“Ez a sug?rz?s nem ismer hat?rokat”

4,960 Ft

Dokumentumok a csernobili katasztr?fa magyarorsz?gi k?vetkezm?nyeir?l

K?nyv?szeti adatok
…………………………………………………………………………………………………………………………

ISBN 9789634670278
Megjelen?s: 2018
Nyelv: magyar
Terjedelem: 635 o.
M?ret: 167 x 240 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt


Ismertet?

…………………………………………………………………………………………………………………………

1986. ?prilis 26-?n t?rt?nt az atomenergia felhaszn?l?s?nak mindezid?ig legs?lyosabb baleseteinek egyike. Az akkori Szovjetuni?n bel?l az ukr?n?belorusz hat?ron ?ll? er?m?ben bek?vetkezett szerencs?tlens?g nemcsak k?rnyezetv?delmi, de vil?gpolitikai szempontb?l is kiemelked? jelent?s?g? esem?nye volt a hidegh?bor? utols? ?veinek. A baleset Eur?pa-szerte komoly ? b?r m?ig vitatott m?rt?k? ? eg?szs?g?gyi vesz?lyhelyzetet teremtett, de a k?s? k?d?ri korszak am?gy is ellentmond?sos t?j?koztat?spolitik?j?ban is komoly m?k?d?si zavarokat okozott. Az esem?nyek m?ig a magyar katasztr?faelh?r?t?s ?s a t?megt?j?koztat?s boh?zatak?nt/trag?di?jak?nt ?lnek a hazai k?ztudatban.
Jelen k?tetben a csernobili atomer?m?-balesethez kapcsol?d?, z?mmel t?bb mint harminc ?vvel ezel?tt k?sz?lt iratokat tesz?nk k?zz?. Az er?m?r?l, a baleset ok?r?l ?s lefoly?s?r?l most m?r sz?les k?rben hozz?f?rhet?ek az inform?ci?k, viszont a korabeli magyar hivatalos szervek ?ltal keletkeztetett iratokat, melyek megvil?g?thatj?k a baleset magyarorsz?gi reakci?it ?s hat?s?t, eddig m?g csak r?szletekben publik?lt?k. K?tet?nkkel ezt a hi?nyt igyeksz?nk p?tolni ?gy, hogy az ?llambiztons?gi Szolg?latok T?rt?neti Lev?lt?r?ban ?s a Magyar Nemzeti Lev?lt?r Orsz?gos Lev?lt?r?ban ?rz?tt vonatkoz? iratanyagb?l k?sz?lt v?logat?st k?zreadjuk.

Készleten