Ezerarc? vas?t II. F?kuszban a vas?ti ?p?t?szet

4,900 Ft

Le?r?sISBN 978-615-00-2779-1
Megjelen?s: 2018
Nyelv: magyar
Terjedelem: 462 o.
M?ret: 167 x 240 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

 

A vasutakhoz kapcsol?d? felt?r?sokr?l k?t ?vvel ezel?tt k?zreadott k?tet?nk (Ezerarc? vas?t) ut?n ?r?mmel mutatjuk be az id?k?zben elk?sz?lt ?jabb ?sszegz?seket. Ez?ttal olyan t?m?t ?ll?tottunk k?z?ppontba, melyet a vas?tt?rt?netekben kev?ss? t?rtak fel, m?ltatlanul nem vizsg?lt?k, holott a k?zleked?si ?gazattal kapcsolatba ker?l?k kiv?tel n?lk?l l?ttak ?s l?tnak: a vonalak ment?n tal?lhat? ?p?tett ?rt?kek, s ezek hat?sa az ?rintett telep?l?sekre. M?sik nagy rendez? elv?nk a k?t?ttp?ly?kon dolgoz?k ?s a forgalom bonyol?d?s?nak bemutat?sa volt. K?l?n csokorba rendezt?k az id?k?zben e t?m?ban megjelent fontosabb k?tetek r?szletesebb bemutat?s?t, illetve kiv?l? kutat?t?rsunk, Kubinszky Mih?ly b?cs?ztat?s?t. Nagy megtiszteltet?s, hogy a hazai szakembereket t?m?r?t? K?zleked?studom?nyi Egyes?let tiszteletbeli eln?ke mellett a Nemzetk?zi Vas?tt?rt?neti Egyes?let (IRHA) eln?ke is k?l?n k?sz?nti a k?tet olvas?it, s egy?ttal jelezve, hogy a k?t?vente megrendez?sre ker?l? nemzetk?zi konferenci?j?t a tervek szerint 2018 ?sz?n Budapesten tartj?k.

Készleten