F. D?rdai ?gnes: T?rt?nelmi megismer?s ? t?rt?nelmi gondolkod

2,500 Ft

Kereken egy ?vtizedet ?tfog? oktat?i ?s kutat?i munk?m eredm?nyek?nt megsz?letett ?r?saim v?logatott gy?jtem?ny?t tartja kez?ben az olvas?. A v?logat?sban a legkor?bbi tanulm?nyom 1996-b?l val?, amikor is arra kerestem a v?laszt, hogy a tank?nyvekkel kapcsolatos felfog?s m?dosul?s?nak milyen t?rt?neti gy?kerei vannak, mi?rt ?ppen a XX. sz?zad elej?n, a reformpedag?gia elindul?sakor fogalmaz?dott meg ?lesen az akkori tank?nyvekkel szemben ?les kritika, el?k?sz?tve ezzel a sz?zad k?zep?re a Nyugat-Eur?p?ban megfogalmazott modern tank?nyv koncepci?j?t. K?s?bb kutat?saimat egyr?szt kit?g?tottam a tank?nyvelm?let ir?ny?ba, m?sr?szt lesz?k?tettem ? egy k?l?n?sen j?l vizsg?lhat? tank?nyvfajt?ra – a t?rt?nelemtank?nyvekre, a tank?nyvekben megb?v? t?rt?nelem?rtelmez?sekre, t?rt?nelemtan?t?si strat?gi?kra. Majd a rendszerv?lt?s ut?n, bekapcsol?dva az ?j, k?tszint? ?retts?gi vizsgafejleszt?s munk?lataiba, figyelmem a t?rt?nelmi tud?s m?r?se, a tud?s sz?monk?r?s?t biztos?t? k?vetelm?nyek kidolgoz?sa, a t?rt?nelmi tanul?st felt?telez?’ ?s biztos?t? kompetenci?k megfogalmaz?sa fel? fordult. E k?t kis k?nyvecsk?t azonban nemcsak di?kjaimnak, hanem rem?nyeim szerint sz?lesebb szakmai k?z?ns?gnek is aj?nlom. Mindenekel?tt koll?g?imnak, azoknak a t?rt?nelemtan?roknak, t?rt?nelem-didaktikusoknak, -metodikusok nak, tank?nyves szakembereknek, akik sz?m?ra azt rem?lem teh?t, hogy e k?tetek ?ltal egy konkr?t kutat?si probl?m?t – a t?rt?nelmi megismer?s ?s gondolkod?s k?rd?s?t – t?bb szempont?, ?s sokoldal?an megk?zel?tett kifejt?sben olvashatj?k.

Le?r?s

F. D?rdai ?gnes: T?rt?nelmi megismer?s ? t?rt?nelmi gondolkod?s I-II. k?tet

Kiad?: ELTE BTK
ISBN 9789634638384
Megjelen?s: 2006
Nyelv: magyar
Terjedelem:402 oldal
M?ret: 140×210 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

 

Készleten