Farag? Tam?s (szerk.) B?lcs?t?l a kopors?ig – Sz?veggy?jtem?ny a t?rt?neti demogr?fia tanulm?nyoz?s?hoz

3,800 Ft

Sz?veggy?jtem?ny?nket tulajdonk?ppen a t?rt?neti demogr?fi?ba bevezet? oktat?si seg?dk?nyvnek sz?ntuk, de felt?telez?s?nk szerint ak?r az ?nm?vel?snek is hasznos eszk?ze lehet. V?logat?sunk f? szempontjait a kiv?lasztott sz?veg szeml?ltet?sre val? alkalmass?ga ?s/vagy adatk?zl? jellege k?pezte. Egyar?nt fontosnak ?rezt?k ugyanis mind a demogr?fiai szeml?let ?rv?nyes?t?s?t, mind bizonyos mennyis?g?, a m?ltra vonatkoz? n?pess?gstatisztikai adat k?zl?s?t. Ut?bbiak n?lk?l ugyanis a m?dszerek, valamint a szeml?letform?l? ismeretek tanulm?nyoz?sa holt t?rben reked, az adatok t?lhangs?lyoz?sa viszont azzal a vesz?llyel fenyegethet, hogy a t?mak?rben a k?nyv kinyit?sakor nem k?l?n?sebben otthonos olvas? tov?bbra is megmaradhat azon (t?ves) v?leked?s mellett, miszerint a t?rt?neti demogr?fia, illetve a n?pess?g t?rt?nete els?sorban csak (fok?nt a n?pess?gsz?m alakul?s?ra, illetve a n?pess?g felekezeti?etnikai ?sszet?tel?re vonatkoz?) adatok halmaz?t, egyszer? ?llapotle?r?st jelent

Készleten