Farkas ?va: A l?thatatlan szakma

3,800 Ft

Dr. Farkas ?va tan?r, feln?ttk?pz?si szakember, sz?mos kutat?s ?s tanulm?nyszerz?je, ebben a k?tet?ben le?rja a hazai feln?ttk?pz?si rendszer ?talak?t?s?nak 25 ?ves t?rt?net?t. Megvil?g?t?sba helyezi a t?rt?n?sek politikai, gazdas?gi ?s munkaer?-piaci h?tter?t. Munk?ja ?tfog? ?s teljes k?pet ad a hazai oktat?si rendszerr?l, azon bel?l legf?k?ppen a feln?ttk?pz?s helyzet?r?l. A k?tet tudom?nyos szint?zisk?nt ?s a tendenci?k ?rt?kel? elemz?sek?nt is felfoghat?, ez?rt a hazai nevel?studom?nyi, sz?kebben vett andrag?giai munk?k k?r?ben hi?nyp?tl?. Az olvas? l?p?sr?l l?p?sre ismerheti meg az ?talakul?st s?rget? okokat, az elm?let ?s a gyakorlat k?z?tt olykor pattan?sig fesz?l? ellentmond?sokat. R?l?that az el?tt?nk ?ll? feladatokra, megismerheti a nemzetk?zi trendeket, ?s ?sszehasonl?t?sokat v?gezhet.

Elfogyott