Farkas Gy?ngyi:Megsz?ll?s vagy seg?ts?gny?jt?s – A Csehszlov?kia elleni intervenci? fogadtat?sa Magyarorsz?gon 1968-ban

2,750 Ft

K?nyv?szeti adatok:

ISBN 978 615 6027 01 6
Megjelen?s: 2019
Nyelv: magyar
Terjedelem: 218 oldal
M?ret: 155×230 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt, visszahajl? f?llel
Fogy ?r: 2750 Ft
2019. j?nius 13.

Le?r?s:

Hogyan fogadta a magyar lakoss?g a Csehszlov?kia elleni intervenci? h?r?t 1968 augusztus?ban? Megsz?ll?snak tekintett?k vagy egyet?rtettek a bar?ti seg?ts?gny?jt?sr?l sz?l? hivatalos magyar?zattal? A t?rt?n?sz szerz? ?gyn?kjelent?sek ?s nyomozati iratok alapj?n mutatja be a korabeli magyar t?rsadalom reakci?it. Nemcsak a katonai akci?t el?t?l?, ?ellens?ges? megnyilv?nul?soknak, hanem a fegyveres beavatkoz?st ?meg?rt?ssel? ? b?r fenntart?sokkal ? fogad? vagy kifejezetten helyesl? v?lem?nyeknek is nyoma maradt a forr?sokban. A felh?borod?s, az egy?tt?rz?s ?s az aggodalom mellett a k?z?ny, s?t a k?r?r?m is r?sze volt a bevonul?s kiv?ltotta ?rzelmeknek. Az agresszi? elleni fell?p?s ?ltal?ban nem terjedt t?l a biztons?gos(nak gondolt) sz?k bar?ti k?rben el?adott kritik?n. Csak kevesen v?llalt?k a nyilv?nos tiltakoz?st. N?h?nyukkal k?zelebbr?l is megismerkedhet az olvas?. A nyomozati iratokb?l kibontakoz? t?rt?neteik ?ellens?ges? r?plapokr?l ? ?Le a Vars?i Szerz?d?ssel!?, ??ljen Dub?ek, el?g a terrorb?l!? ?, ?izgat?? kijelent?sekr?l ?s ?meggondolatlan? t?viratk?ld?sr?l sz?lnak. A t?rt?netek szerepl?i pedig t?bbnyire tizen- ?s huszon?ves fiatalok ? ?letk?r?lm?nyeikkel el?gedetlen ipari tanul?k, seg?dmunk?sok, szabad szellem? egyetemist?k ?s a veszni l?tsz? ?demokratikus szocializmus?rt? agg?d? ?rtelmis?giek ?, akik ?ppen a ?pr?gai tavasz? eszm?ib?l mer?tettek b?tors?got a hatalommal val? ny?lt szembeszeg?l?shez.

Elfogyott