Fedeles Tam?s: ?Isten nev?ben utazunk?. Zar?ndokok, b?cs?j?r?s, kegyhelyek a k?z?pkorban

3,800 Ft

K?nyv?szeti adatok
…………………………………………………………………………………………………………………………

ISBN 9786155497612
Megjelen?s: 2015
M?ret: 150×240 mm
Terjedelem: 356 oldal
K?t?s: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

Ismertet?
…………………………………………………………………………………………………………………………

A kereszt?ny zar?ndoklatok az ut?bbi ?vtizedekben ism?t vir?gkorukat ?lik, k?l?n?sen az El Camino, a Santiago de Compostel?ba vezet? ?t ?ll a figyelem k?z?ppontj?ban. N?pszer?s?g?ket jelzi, hogy sz?mos ?r?t ? t?bbek k?z?tt a vil?gszerte ismert Paulo Coelhot ? ?s filmrendez?t ihletett meg a t?bb hetes utaz?s var?zsa. ?tik?nyvek, prospektusok, valamint a vil?gh?l? fel?letei is r?szletes ?s szakszer? tan?csokkal seg?tik a j?v?beli zar?ndokokat, praktikus tan?csokkal szolg?lnak nemcsak a kegyhelyekkel, hanem az el?k?sz?letekkel ?s a k?l?nb?z? ?tvonalakkal kapcsolatban is.
Napjaink utaz?sai mellett azonban fokozott ?rdekl?d?s ?rhet? tetten a jelens?g k?z?pkori gy?kereire ?s t?rt?net?re vonatkoz?an is. Ez?rt sem csod?lkozhatunk azon, hogy a nyugat-eur?pai k?nyvesboltok polcain kedv?kre v?logathatnak az olvas?k, akik e t?mak?r bizonyos aspektusair?l k?v?nj?k ismereteiket b?v?teni. Ezzel szemben a magyar nyelven hozz?f?rhet?, modern szeml?let? munk?k sz?ma sajnos eleny?sz?. Jelen k?tet e hi?tus enyh?t?s?re tesz k?s?rletet, ?tfog? k?pet ny?jtva a k?z?pkor ?vsz?zadainak vall?sos ind?ttat?s? utaz?sair?l. A legn?pszer?bb kegyhelyek ?s a hozz?juk vezet? ?tvonalak mellett bepillant?st k?n?l a b?cs?j?r?s gyakorlati r?szleteibe is.
Mely t?rsadalmi r?tegek tagjai v?llalkoztak a t?voli kegyhelyek megl?togat?s?ra? Milyen k?zleked?si eszk?z?ket vettek ig?nybe? Mennyi id?re volt sz?ks?g a k?z?pkorban ahhoz, hogy egy zar?ndok a Brit-szigetekr?l R?m?ba vagy Velenc?b?l a Szentf?ldre jusson? A szerz? ezekre ?s hasonl? k?rd?sekre keres v?laszt olvasm?nyos, korabeli ?br?kkal, valamint t?rk?pekkel gazdagon illusztr?lt munk?j?ban.

Fedeles Tam?s (1974) a P?csi Tudom?nyegyetem B?lcs?szettudom?nyi Kara K?z?pkori ?s Kora?jkori T?rt?nteti Tansz?k?nek docense. F? kutat?si ter?lete a k?s? k?z?pkori egyh?zt?rt?net, de emellett v?ros- ?s csal?dt?rt?nettel, valamint t?rt?neti seg?dtudom?nyokkal is foglalkozik. T?bb k?nyvsorozat szerkeszt?je, tudom?nyos ?s ismeretterjeszt? munk?inak sz?ma meghaladja a k?tsz?zat.

Elfogyott