Gazdag L?szl? – P. M?ller P?ter (szerk.): “Fenn ?s lenn”. Tanulm?nyok Herczeg Ferenc sz?let?s?nek 150. ?vfordul?j?ra

2,250 Ft

Gazdag L?szl? – P. M?ller P?ter (szerk.)

K?nyv?szeti adatok
…………………………………………………………………………………………………………………………

ISBN 978-615-5497-06-3
Terjedelem: 208 oldal
M?ret: A/5, 148×210 mm
K?t?s: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

Ismertet?s
…………………………………………………………………………………………………………………………

A k?s? dualizmus ?veinek ?s a k?t vil?gh?bor? k?z?tti Magyarorsz?g ? mindm?ig hat? antagonisztikus politikai-ideol?giai t?r?svonalak kialakul?sa ? id?szak?nak Herczeg Ferenc nemcsak szemtan?ja volt jelent?s ?r?k?nt, k?z?leti szem?lyis?gek?nt, hanem a kor k?zv?lem?ny?nek, k?zgondolkod?s?nak meghat?roz? form?l?jak?nt alak?t?ja is. Ez?rt Herczeg ?letm?v?nek, irodalmi alkot?sainak, szerte?gaz? publicisztikai tev?kenys?g?nek elemz?se hozz?j?rulhat a magyar t?rt?nelem e kiemelked?en fontos f?l?vsz?zad?nak m?lyebb meg?rt?s?hez ?s ?rnyaltabb meg?t?l?s?hez.
Ezt a c?lt szolg?lja jelen k?tet?nk, mely a Magyar T?rt?nelmi T?rsulat ?s a P?csi Tudom?nyegyetem B?lcs?szettudom?nyi Kara ?ltal 2013 november?ben, Herczeg Ferenc sz?let?s?nek 150. ?vfordul?ja alkalm?b?l rendezett konferencia szerkesztett, tanulm?nny? form?lt el?ad?sait tartalmazza. A szerz?k ? t?rt?n?szek ?s irodalomt?rt?n?szek ? t?bbek k?z?tt olyan k?rd?sekre keresik a v?laszt: a csal?di h?tt?r ?s a t?rekv? ifj? k?pz?s?nek fontosabb ?llom?sai mik?nt biztos?tj?k Herczeg Ferenc sz?m?ra az ?r?v?, politikuss?, sikeres k?z?leti emberr? v?l?s lehet?s?g?t? Mi lehetett Herczeg p?ld?tlan irodalmi siker?nek az oka? Milyen k?zegben lett ?nnepelt ?r?v?? Mik?nt tette ezt lehet?v? az ?r?i tehets?g, a sz?zadv?g pezsg? sajt??let?nek, a prosper?l? gazdas?gnak, a liber?lis nacionalizmus korszellem?nek kedvez? tal?lkoz?sa? Mi hat?rozza meg Herczeg politikai alapvet?s?t, s publicisztik?j?ban ez mik?nt nyilv?nul meg, illetve milyen t?m?k jelennek meg ?r?saiban, reg?nyeiben, dr?m?iban, novell?iban? V?ltozik-e politikai v?lem?nye, vagy megk?zel?t?si szempontjai majd f?lsz?zados ?js?g?r?i, szerkeszt?i tev?kenys?ge sor?n? A viharos ?vtizedek t?rt?n?sei mik?nt jelennek meg ?r?saiban, s hogy hatnak az ?r?ra a parlamenti viharok, az els? vil?gh?bor? kataklizm?ja, a forradalmak, Trianon, majd a m?sodik vil?gh?bor? esem?nyei? S nem utols?sorban: 21. sz?zadi t?vlatb?l hogyan ?rt?kelhet?, ?rnyalhat? Herczeg Ferenc ?r?i teljes?tm?nye?

Készleten