Font M?rta: Dinasztikus ?rdekek nyom?ban

2,500 Ft

?rp?dok, Piastok, Rurikok az eur?pai politik?ban

K?nyv?szeti adatok
…………………………………………………………………………………………………………………………

Megjelen?s: 2018
ISBN 9789634670254
M?ret: B/5, 165×240 mm
Terjedelem: 226 oldal
K?t?s: karon?lt, ragaszt?k?t?tt

Ismertet?
…………………………………………………………………………………………………………………………

Jelen k?tet a szerz? 2012 ?s 2017 k?z?tt foly?iratokban ?s tematikus k?tetekben megjelent ?r?sait tartalmazza. A tanulm?nyok a 10. sz?zad v?ge ?s a 11. sz?zad k?zepe k?z?tti id?szakra, illetve a 13. sz?zad els? k?tharmad?ra f?kusz?lnak, s tematikusan n?gy fejezetre tagol?dnak. Az els? fejezetben a dinasztikus hagyom?nyok ker?lnek el?t?rbe, n?gy dinasztia (?rp?dok, Piastok, P?emyslek ?s Rurikok) hatalomgyakorl?s?nak ?sszehasonl?t? vizsg?lat?val, illetve a Rurikok dinasztikus trad?ci?j?nak elemz?se egy saj?tos forr?st?pus, a n?vad?s seg?ts?g?vel. A m?sodik fejezet a 11. sz?zad els? fel?nek dinasztikus kapcsolatendszer?re vil?g?t r?, Querfurti Brun? misszi?s tev?kenys?g?n, egy korabeli ?cs?cstal?lkoz?n? (az 1013. ?vi merseburgi Hoftag) ?s a 11. sz?zad k?zep?nek dinasztikus h?zass?gain kereszt?l. A harmadik fejezet a Magyar Kir?lys?g ?szakkeleti ir?ny? expanzi?s c?ljait vizsg?lja a 13. sz?zad els? fel?ben. II. Andr?s kir?ly fia, K?lm?n herceg halicsi kir?lly? koron?z?sa, amely III. Ince p?pa t?mogat?s?val t?rt?nt, egyben a keleti-eur?pai regnum-hagyom?ny gy?kere is. A magyar ?s lengyel kutat?snak az archontol?gia ter?n el?rt eredm?nyei lehet?v? tett?k a halicsi magyar uralmat t?mogat? elit pontosabb bemutat?s?t. A negyedik fejezet a mongol t?mad?sok k?vetkezt?ben megv?ltozott k?r?lm?nyekre vil?g?t r?. A Kalka foly?n?l elszenvedett veres?g (1223) a kunok Magyarorsz?ghoz val? viszony?ra gyakorolt hat?st, m?g az 1237?1241 k?z?tti mongol hadj?ratok a Kijevi Rusz ?s nyugati szomsz?dainak kapcsolat?t v?ltoztatt?k meg.

Készleten