Font M?rta ? Sashalmi Endre: ?llam, hatalom, ideol?gia

1,490 Ft

A k?zz?tett tanulm?nyok k?zvetlen?l ?s k?zvetetten, m?s-m?s aspektusb?l k?zel?tve adnak v?laszt az orosz t?rt?nelem saj?toss?gainak mibenl?t?re, a korai id?kt?l kezdve eg?szen a 18. sz?zadig, s?t r?szben ezen id?hat?ron t?ll?pve is. Mennyiben alkalmazhat?k az orosz t?rt?nelemre a nyugati kereszt?ny civiliz?ci? hist?ri?j?nak kronol?giai ?s fogalmi keretei? Milyen volt ?s mik?nt v?ltozott az egyes korszakokban az uralkod?i hatalom ?s annak ideol?gi?ja? Van-e kontinuit?s a Kijevi Rusz ?s a Moszkvai Oroszorsz?g k?z?tt? Eur?pai orsz?gnak tartott?k-e Oroszorsz?got a 18. sz?zad el?tt a kort?rsak, s ha igen, akkor Eur?pa mely r?sz?hez sorolt?k, ?s mik voltak, illetve hogyan v?ltoztak az ?vsz?zadok sor?n az Eur?p?hoz val? tartoz?s krit?riumai?
?
Le?r?sTanulm?nyok az orosz t?rt?nelem saj?toss?gair?l

ISBN 9789637319297
Kiad? Pannonica Kiad?
Megjelen?s: 2007
Nyelv: magyar
Terjedelem: 256
M?ret: 120×196 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

 

Tartalom

El?sz?7
Sashalmi Endre:
Oroszorsz?g ?s Eur?pa9
Sashalmi Endre:
Felvet?sek az orosz t?rt?nelem periodiz?ci?j?hoz, k?l?n?s tekintettel az ?llamis?g k?rd?s?re23
Font M?rta:
A magyar kalandoz?sok ?s a kelet-eur?pai viking terjeszked?s35
Font M?rta:
?llam – ?llamszervez?s – kodifik?ci?. Megjegyz?sek a kijevi Rusz els? t?rv?nyeir?l47
Font M?rta:
A kijevi(nagy) fejedelmi hatalom jelleg?r?l65
Font M?rta:
A hatalom?r?kl?se a K?ztes-Eur?pa orsz?gaiban a 11-12. sz?zadban85
Font M?rta:
Megegjegyz?sek a sz?ttagol?d?s k?rd?s?hez nyelvi aspektusb?l103
Font M?rta:
Alekszandr Nyevszkij115
Font M?rta:
Kijevi ?r?ks?g a Moszkvai Ruszban?127
Sashalmi Endre:
L?tezett-e feudalizmus a Kijevi Ruszban ?s a moszkvai ?llamban?139
Sashalmi Endre:
Az orosz ?llamfogalom kialakul?s?nak saj?toss?gai159
Sashalmi Endre:
A ?j? c?r” eszm?je a Romanov-dinasztia alatt, 1613-1905169
Sashalmi Endre:
A politikai b?ncselekm?ny fogalma az 1649-es orosz t?rv?nyk?nyvben193
Sashalmi Endre:
Az orosz Balk?n-politika vall?si gy?kerei: a nyikoni reformokt?l a k?cs?k-kajnardzsi b?k?ig (1774)215
Bibliogr?fia229
Forr?sok229
R?vid?t?sek, irodalom231
T?rk?pek254

Készleten