Forr?sok P?cs v?ros polg?rosod?s?r?l (1867?1921)

4,600 Ft

P?cs v?ros t?rsadalma a dualizmus id?szak?ban; P?cs helye a magyarorsz?gi v?rosh?l?zatban; Tisztvisel?-?rtelmis?gi r?teg; Ipari kis?zemek, vend?gl?t?s; Sz?l?- ?s pr?sh?zak, a p?csi t?ke; Lak?k?r?lm?nyek, lak?skult?ra; Magyarosod?s; Le?nynevel?s ?s n?i szerepek

Le?r?s

Nagy Imre G?bor (szerk.)

Tanulm?nyok ?s forr?sok Baranya megye t?rt?net?b?l 15.

ISBN 978?963 8100 59 7
Kiad?: Baranya Megyei Lev?lt?r, P?cs
Megjelen?s: 2010
Nyelv: magyar
Terjedelem: 428 oldal.
M?ret: 160×235 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

 

1.? BEVEZET?S / Nagy Imre G?bor
11
P?cs v?ros t?rsadalma a dualizmus id?szak?ban
13
P?cs helye a magyarorsz?gi v?rosh?l?zatban
19
Forr?sok k?zl?s?nek m?dja
23
2.? TISZTVISEL?-?RTELMIS?GI R?TEG / Nagy Imre G?bor
27
1. Aidinger J?nos p?ly?zata P?cs v?ros f?jegyz?’i ?ll?s??rt
35
2.? Leyer Ign?c v?rosi sz?mfejt?’ szabads?g- ?s seg?lyk?relme
36
3.? Tr?ber M?ty?s rend?rkapit?ny szabads?gk?relme
37
4.? K?zeg?szs?g?gyi jelent?s sz. kir. P?cs v?ros?ban az 1876-ik ?vi okt?ber, november ?s december hav?ra (r?szlet)
37
5.? Kimutat?s P?cs szab. kir. v?ros ter?let?n fenn?ll? iskol?kn?l m?k?d? tan?t?k III. sz. t?rzsk?nyvi lapjair?l
41
6a. A P?csi Jogakad?miai Olvas?k?r hat?rozata az 1886. m?rcius 15-iki ?nnep?lyr?l
43
6b. A P?csi Jogakad?mai Olvas?k?r 1888. okt. 2-i hat?rozata az ?js?gok megrendel?s?r?l
43
7. Egry J?zsef ?gyv?d k?zgy?l?si ind?tv?nya Herbert J?nos ?rdek?ben
45
8.? Egry B?la k?zgy?l?si tag ind?tv?nya, hogy a v?rosi alkalmazottak szolg?lati ?v?be az 1895-?s millenniumi ?v h?romszorosan sz?m?tson be
47
9. A Salamon J?zsef ?szt?nd?j-alap?tv?ny oda?t?l?se Borsy Jen?nek 1898-ban
48
10. Az Opris P?ter ?szt?nd?j alap?tv?ny bizotts?g ?l?sjegyz?k?nyve
49
11. Az Orsz?gos B?r?i ?s ?gy?szi Egyes?let tagn?vsora
51
12. A Magyar Szent Korona Orsz?gainak Vasutas Sz?vets?ge P?csi Ker?lete az ?llom?s el?lj?r? ?s felvigy?z? szakcsoport megalakul?s?t bejelenti
53
13.? Szigeti Frigyes, a ?Rem?ny” gy?gyszert?r tulajdonos?nak levele a v?rosi tiszti f?orvoshoz
53
14. Az Orsz?gos B?r?i ?s ?gy?szi Egyes?let P?csett intern?tus fel?ll?t?s?t k?ri
54
15. P?cs v?ros t?j?koztat?ja a M?V p?csi ?zletvezet?s?g tisztvisel?i ?s alkalmazottai sz?m?ra
55
16. A Magyarorsz?gi D?jnokok Orsz?gos Sz?vets?ge p?csi csoportj?nak ?gyviteli szab?lyzata
56
17.? Krigl N?ndor t?rv?nysz?ki b?r? p?ly?zata a ?V?sey Rezs? ?s neje” ?szt?nd?jra
58
18.? Oberhammer Antal korm?nybiztos-f?isp?n felterjeszti Forgon Lajos panasz?t, hogy a posta- ?s t?virdai igazgat?i kinevez?sn?l mell?zt?k
59
19.? Pirkner J?zsef v?rosi gy?mp?nzt?rnok hagyat?ki lelt?ra
60
20.? Bod? Istv?n ?gyv?d hagyat?ki lelt?ra
62
21.? N?meth J?zsef P?cs v?ros ?rva?gy?sze hagyat?ki lelt?ra
63
22.? Rupp Lajos hagyat?ki lelt?ra
66
23.? Hekinger Istv?n tan?r hagyat?ki lelt?ra
69
3. IPARI KIS?ZEMEK, VEND?GL?T?S / Borsy Judit
71
24a. Hoffmann K?roly asztalos alap?tv?nya
77
24b. Hergert Antal asztalostanonc k?rv?nye
78
24c. Hoffmann Lajos javaslata sz?lei alap?tv?ny?nak kieg?sz?t?s?re
80
25.? Buday B?la szoba- ?s d?szfest? b?rleti szerz?d?se
81
26.? Feszti K?roly k?nyvk?t? nyomda?ll?t?si iparenged?lye
82
27.? Sch?nwald Imre ?kszer?sz az ?kszer-Szalon kiad?s?t bejelenti
83
28.? Farkas Gy?rgy hal?rus k?rv?nye
83
29.? Kaufmann Soma a ?Turul” cip??zlet tulajdonos?nak k?rv?nye
84
30.? Gercsics Ferencn? hagyat?ki t?rgyal?si jegyz?k?nyve
85
31.? H?dossy Istv?n ?r?smester iparenged?lye
85
32.? Weidinger N. ut?da D?mj?n I. c?g k?nyvaj?nlata
86
33.? Klein ?d?m asztalosmester k?t gyermek?nek fellebbez?se a nagykor?s?t?sukat elutas?t?, m?sodfok? hat?rozat ellen
87
34.? Schwarcz Henrik ?gyn?k v?grendelete
88
35.? Nagy Gyula b?bs?t? mester hagyat?ki lelt?ra
90
36.? Ifj. Madar?sz Endre nyomd?sz hagyat?ki lelt?ra
92
37.? Schack Ferenc ?kszer?sz hagyat?ki lelt?ra
95
38.? Schubert Sebesty?n k?sz?r?s mester hagyat?ki lelt?ra
103
39.? Szab? Istv?n csizmadia hagyat?ki lelt?ra
104
40.? Ifj. K?picz Imre lakatos hagyat?ki lelt?ra
106
41.? Hengl J?zsef bogn?rmester hagyat?ki lelt?ra
108
42.? Notter J?zsef k?d?rmester hagyat?ki lelt?ra
110
43.? Malek P?l s?t?mester hagyat?ki lelt?ra
111
44.? Cserta Lajos hentesmester hagyat?ki lelt?ra
113
45.? Oertel Gy?z? asztalosmester hagyat?ki lelt?ra
115
46.? Goldstein Izidor zongora?zlet?nek lelt?ra
117
47.? Windischmann Erzs?bet hagyat?ki lelt?ra
120
48.? Ifj. Vogl J?nos k?farag? hagyat?ki lelt?ra
121
49.? Hal?sz Ter?z hagyat?ki lelt?ra
123
50.? Schmidt J?zsef sz?jgy?rt? hagyat?ki lelt?ra
124
51.? Els? P?csi K?zkocsi T?rsas?g iparenged?ly k?rv?nye
126
52.? Aidinger J?nos polg?rmester felh?v?sa vend?gek elsz?ll?sol?s?ra
126
53.? N?vtelen vend?gl?s panasza a szat?csok ellen
127
54.? Benkovits Istv?n kocsm?ros hagyat?ki lelt?ra
127
55.? Friedmann Antal kocsm?ros hagyat?ki lelt?ra
129
56.? Bed? K?roly k?relme k?v?h?za nyitva tart?sa ?gy?ben
131
57.? Pint?r Nep. J?nos f?pinc?r iparenged?ly ir?nti k?rv?nye
132
58.? Labrentz Guszt?v a ?M?ty?s Kir?ly vend?gl? ?s sz?ll?” tulajdonos?nak hagyat?ki lelt?ra
132
59a. Aranyhaj? sz?ll? sz?ml?ja ?s Engel Lajos k?nyvkeresked?s?nek rekl?mja
135
59b. Az Aranyhaj? sz?ll? ?tlapja
136
60. Pann?nia sz?lloda sz?ml?ja
137
61a. N?dor sz?ll? ?tlapja, ?rjegyz?ke
138
61b. A ?N?dor” sz?lloda, ?tterem ?s k?v?h?z berendez?s?nek lelt?ra (r?szlet)
139
4.? SZ?L?- ES PR?SHAZAK, A P?CSI T?KE / Nagy-Borsy Blanka
145
62.? Koz?ry Ede gy?m jelent?se
151
63.? Fej?rv?ry Imre f?isp?n felh?v?sa a f?ld- ?s sz?l?birtokok kimutat?s?ra . .
152
64.? Jelent?s a sz?l?birtokos polg?rs?gr?l
153
65.? K?sz Anna ingatlanainak becs?je
153
66.? Visy L?szl? f?isp?n megeml?kezik a k?zgy?l?s elhunyt tagjair?l
154
67.? Sch?ffer D?vid katona szabads?gol?si k?rv?nye
156
68.? Arnold J?nos a sz?l?j?ben k?t ?s?s?t bejelenti
157
69.? Demant Ter?z hagyat?ki lelt?ra
157
70a. Nagy Gad? J?zsef gy?szh?re
159
70b. Nagy Gad? J?zsef f?ldbirtokos hagyat?ki lelt?ra
160
5.? LAK?K?R?LM?NYEK, LAK?SKULT?RA / Pilkhoffer M?nika
169
71.? P?cs v?ros ?p?t?si szab?lyrendelete. 1873
183
72.? P?cs v?ros szab?lyrendelete a h?zb?rkrajc?rokr?l
188
73a. Gr?f J?nosn? h?z?nak b?rleti szerz?d?se
189
74a. Erreth J?nos h?ztulajdonos panasza b?rl?je ellen
190
75.? Hat?rozat P?cs v?ros b?rh?z?ban l?v? lak?sok b?rbead?s?r?l
191
76.? Spitzer Jakab kiad? szob?t k?n?l
192
77.? Kellert Adolf ad?elenged?s ir?nti k?rv?nye
192
78.? Szab?lyrendelet a j?rd?k tiszt?n tart?s?r?l
192
79.? K?ztisztas?gi szab?lyrendelet
193
80.? Szab?lyrendelet az emeleti ablakok tiszt?t?s?r?l
194
81a. Husz?r S?ndor kir. ?t?l?t?blai b?r? panasza Kampr?d Hermann f?mipariskolai igazgat? kuty?ja ellen
194
82.? Haeger J?lia gr?f Schmidegg K?roly ?zvegy?nek hagyat?ki lelt?ra
196
83.? Cs?by Rozina hagyat?ki lelt?ra
205
84a. Dr. Trixler Rudolf ?p?t?si enged?ly k?relme
218
84b. Neumann Etelka dr. Trixler Rudolf feles?g?nek hagyat?ki lelt?ra
219
85.? Bahula J?zsef k?rh?zi f?orvos hagyat?ki lelt?ra
228
86.? Stein Henrik ?gyv?d hagyat?ki lelt?ra
232
87.? Schapringer M?r b?torainak lelt?ra
236
88a. Cserta Ign?c ?s Bed?cs Ter?zia h?z?nak becs?je
237
88b. Bed?cs Ter?zia hagyat?ki lelt?ra
237
89a. Szlap?k Rudolf ?p?t?si v?llalkoz? hagyat?ki lelt?ra
241
6.? HOZOM?NY, ?LT?ZK?D?S, DIVAT / Nagy-Borsy No?mi
247
90.? Hamerli Izabella ?s Matros J?nos h?zass?gi szerz?d?se
256
91.? V?rady Ferenc Lenke h?ga kelengy?j?re az ?r?ks?ge egy r?sz?nek kiutal?s?t k?ri
258
92.? Bayerle J?nos ?zvegye le?nya kelengye v?s?rl?s?ra nyugd?j el?leget k?r
259
93.? Egy p?csi ?rvale?ny kelengy?je
260
94.? Bahula J?zsef v?grendelete
260
95.? Gianone Am?lia hagyat?ki lelt?ra
261
96.? Wanke Irma hagyat?ki lelt?ra
264
97.? M?ty?ssy Anna, Schwartz Gyul?n? hagyat?ki lelt?ra
266
98.? Arleth Matild hagyat?ki lelt?ra
269
99.? T?r?k Anna hagyat?ki lelt?ra
272
100. Reeh Hermina hagyat?ki lelt?ra
274
101a. Rekl?m c?dula
280
101b. Rekl?mc?l? fejl?ces lev?lpap?r
281
101c. L?’cser J?nos igazol?sa manik?r?s seg?dj?r?l
282
102.?? Kov?ts joghallgat? ruhasz?ml?ja
282
103.?? Lechner Gyula rend?rf?kapit?ny hagyat?ki lelt?ra
283
104.? Tantossy Ferenc hagyat?ki lelt?ra
288
105.?? Ganter Ferenc sz?ml?ja
292
106.?? Poszek Vilmos kalapos k?rv?nye

Készleten