Forray R. Katalin ? Kozma Tam?s: Az iskola t?rben, id?ben

3,280 Ft

Mi?rt sz?letett meg ez a k?tet? S mi?rt ?ppen azok a sz?vegek ker?ltek bele, amelyeket v?g?l egy csokorba fontunk? A k?z?lt tanulm?nyok, szak?rt?i koncepci?k nemcsak k?t szakmai ?let?t m?rf?ldk?vei, hanem lenyomatai is annak a saj?tos politikai kl?m?nak, amelyben ezek az ?r?sok megsz?lettek. Itt k?l?n?sen a K?d?r-korszak utols? k?t ?vtized?r?l van sz?, arr?l a politikai-ideol?giai er?t?rr?l, amelyben a t?rsadalmi cselekv?st a ?t?mogatott?, ?t?rt? ?s ?tiltott? kateg?ri?k szab?lyozt?k ? s ezek k?z?tt az ir?nyjelz?k k?z?tt kellett szerz?inknek is a maguk ?tj?t megtal?lniuk. Hogy milyen eredm?nnyel, annak meg?t?l?sre az olvas? hivatott. Szerett?nk volna olyan sz?veggy?jtem?nyt adni az egyes korszakok ?s az ?kol?giai szeml?let? kutat?sok ir?nt ?rdekl?d?k kez?be, amelyben kronologikus rendszerbben k?vethet? nyomon egyr?szt a szerz?k elm?leti ?s empirikus munk?ss?ga, m?sr?szt a tudom?nyos kutat? ?s oktat?spolitikai szak?rt? szerepek ?sszehangol?si k?s?rlete. A k?tet ?r?sai egy-egy j?l lehat?rolt korszak produktumai, s mint ilyenek: ?kordokumentumok?. A k?z?s ?r?sok k?z?l igyekezt?nk azokat a sz?vegeket kiv?logatni ?s ?sszef?zni, amelyek egy-egy konkr?t k?rd?st, jelens?get kell? r?szletezetts?ggel t?rgyalnak, mik?zben fontos volt sz?munkra, hogy a sz?vegek egym?sra hivatkozva koherens sz?vegegy?ttest hozzanak l?tre.

Le?r?s

ISBN 9789632870403
Kiad?: ?j Mand?tum K?nyvkiad?
Megjelen?s: 2011
Nyelv: magyar
Terjedelem: 290 oldal
K?t?s: karton?lt, ragaszt?k?t?tt
M?ret: 158×232 mm

Tartalom

 

Visszatekintes7
M?vel?d?si v?rosk?zpontok17
Az oktat?s t?vlati fejleszt?se Budapesten33
Oktat?stervez?s megyei szinten63
A ter?leti kutat?sok kibontakoz?sa85
Lakoss?gi ?rdek?rv?nyes?t?s111
Az oktat?s fejleszt?si koncepci?ja157
T?rsadalmi hat?sok ?s iskolah?l?zat181
H?ny plusz h?ny?189
A p?lyav?laszt?s ter?leti vizsg?lata215
Tanul?si sz?nd?kok – elhelyezked?si lehet?s?gek229
A fejleszt?s t?rs?gi v?ltozatai241
Feln?ttek a fels?oktat?sban259
Szerkeszt?i ut?sz?279
Summary281
A tanulm?nyok eredeti megjelen?se287

Készleten