Francis Fukuyama: A t?rt?nelem v?ge ?s az utols? ember

4,290 Ft

?Rem?nykedni a t?rt?nelem v?g?ben ? emberi dolog.?
Samuel P. Huntington

1989-ben, az amerikai k?l?gyminiszt?rium ifj? munkat?rsak?nt adta k?zre Francis Fukuyama ?A t?rt?nelem v?ge?? c?m?, mind?ssze n?h?ny oldalas tanulm?ny?t, ?s ezzel egy csap?sra vil?gh?r? lett.
Cikkek ezreiben vitatkoztak vele, a vil?g minden valamireval? t?rt?n?sze ?s politikatud?sa kifejtette v?lem?ny?t az ?endizmus?-vit?ban.
Majd Fukuyama k?nyvben is meg?rta az elm?let?t, s kider?lt, hogy filoz?fiailag alaposan v?giggondolt, m?ly elemz?s alapj?n jutott el a k?vetkeztet?shez, miszerint a liber?lis demokr?cia ?az emberis?g ideol?giai fejl?d?s?nek a v?gpontja?, ?a korm?nyz?s v?gs? form?ja, s mint ilyen az egyetemes t?rt?nelem v?ge lehet?.
Az?ta b?rmi t?rt?nik a vil?gban ? terrorist?k rombolj?k le a Vil?gkereskedelmi K?zpontot, ?jabb h?bor? t?r ki valahol, valamilyen forradalom megd?nt egy rendszert ?, az ?js?g?r?k szinte reflexb?l emlegetik Fukuyama ?ri?si t?ved?s?t, aki naivan azt gondolta 1989-ben, hogy v?get ?rt a t?rt?nelem.
Fukuyama legkomolyabb b?r?l?ja persze Samuel P. Huntington volt, aki szerint a j?v? nem a liber?lis demokr?cia diadal?t hozza, hanem a civiliz?ci?k ?sszecsap?sait.

Elfogyott