F?l?p ? Vony? (szerk.): T?rt?neti tanulm?nyok D?l-Pannoni?b?l

1,270 Ft

E k?tetben a d?l-dun?nt?li t?rt?n?szek m?sodik – 1988 december?ben P?csett rendezett – konferenci?j?n elhangzott el?ad?sok jav?t adjuk k?zre. A szervez?k c?lja, hogy e konferenci?k r?v?n tematikai k?t?tts?gek n?lk?l ?s foglalkoz?st?l, beoszt?st?l f?ggetlen?l lehet?s?get biztos?tsanak a r?gi? t?rt?n?szeinek eredm?nyeik bemutat?s?ra, szakmai kapcsolatok ki?p?t?s?re. ?gy a szerz?k k?z?tt – a szervez?k eredeti sz?nd?k?nak megfelel?en – ?pp?gy szerepel gyakorl? tan?r, mint a t?rt?n?sz szakma nagy tekint?ly?, akad?miai fokozattal rendelkez? m?vel?je. Az olvas? ez?rt a tartalmi soksz?n?s?g mellett bizony?ra egyenetlens?geket is ?rz?kel, helyenk?nt pedig a politikai ?tmenet kor?nak jellemz? megfogalmaz?saival is tal?lkozhat. A b?r?l?k v?lem?ny?vel ?sszhangban m?gis azt gondoljuk, hogy a dolgozatokban megjelen? id?t?ll? ?rt?kek nyilv?noss?got ?rdemelnek. B?zunk abban, hogy anyagi neh?zs?gek nem akad?lyozz?k meg a sorozat k?vetkez? k?teteinek kiad?s?t.

Készleten