F?zes Mikl?s (szerk.) Emberv?s?r Eur?p?ban

1,500 Ft

A hadifogs?g (maga a fogs?gba es?s, hossz?, sokszor t?bb ?vre ny?l? id?tartam ?s a vele j?r? testi-lelki gy?trelmek) a h?bor?k egyik legnagyobb csap?sa. K?l?n?sen igaz ez a m?sodik vil?gh?bor?ra: a hadifoglyokat ?ltal?ban – m?g nyugaton is – olcs? munkaer?nek tekintett?k, A k?nyv a magyar hadifoglyok sz?m?r?l, sors?r?l igyekszik – mint maga szerz? ?rja – v?zlatos k?pet adni (teljes k?r? feldolgoz?s?hoz sz?ks?ges forr?sok mindegyike m?g ma sem hozz?f?rhet?). ; A hadifogs?g jogint?zm?nye nemzetk?zi szab?lyoz?s?nak ismertet?s?vel kezd?dik a k?nyv (a genfi ?s a h?gai egyezm?nyek tartalma), ut?na az egyezm?nyeket ny?ltan megszeg? n?ci N?metorsz?g hadifoglyokkal kapcsolatos b?n?sm?dj?b?l ad ?zel?t?t a n?rnbergi per anyagai alapj?n. R?szletesen sz?l a magyar hadifoglyok hazahozatal?nak t?rt?net?r?l. A nyugati sz?vets?gesek ?ltal fogs?gban tartott magyarok hazasz?ll?t?sa m?g 1945-ben megkezd?d?tt, ?s k?l?n meg?llapod?sok n?lk?l 1946 ?sz?re l?nyeg?ben befejez?d?tt. Keletr?l, azaz a Szovjetuni?b?l a hadifoglyok visszat?r?se ?vekig tartott, nagyj?b?l csak 1948-ban fejez?d?tt be, annak ellen?re, hogy a magyar korm?ny – a lakoss?g nyom?s?ra – ?lland?an s?rgette. Az ?gyet a Magyar Kommunista P?rt politikai c?ljaira haszn?lta ki: az utols? nagyobb hadifogoly-sz?ll?tm?nyok R?kosinak Szt?linhoz ?rt level?re indultak ?tnak. Az ?ttekint?s a haza?rkezettek sz?m?nak becsl?s?vel z?rul: a mintegy ?sszesen egymilli? magyar hadifogoly (bel?l?k kb. 300 ezer volt nyugati fogs?gban) k?z?l mintegy 700 ezer t?rt vissza, egyharmaduk vagy elpusztult (a Szovjetuni?ban), vagy megtagadta a hazat?r?st (a nyugati fogolyt?borokb?l). Ez a sz?m t?bb mint k?tszerese a hadsz?ntereken elesettek?nek. A fogvatart?s gyakorlat?r?l a k?tet m?sodik – terjedelmesebb – r?sz?ben k?z?lt tizenhat interj? ad ?letszer? k?pet. – A m? fontos k?s?rlet a m?sodik vil?gh?bor?s magyar hadifoglyok sors?nak ?ttekint?s?re, de igazi ?rt?k?t az eml?kez? vallom?sok adj?k, ez?rt dokumentumpr?zak?nt is aj?nlhat?.

Le?r?s

Hadifogoly magyarok a m?sodik vil?gh?bor?ban

ISBN 963-04-3695-7
Kiad?: Magyar T?rt?nelmi T?rsulat D?ldun?nt?li Csoportja ?s a Baranya Megyei Lev?lt?r
Megjelen?s: 1994
Nyelv: magyar
Terjedelem: 209 oldal.
M?ret: 140×200 mm
K?t?sm?d: karton?lt ragaszt?k?t?tt

Készleten