G?llos Orsolya (szerk.): Felvid?kiek P?csv?radon 1947-2007

2,290 Ft

A P?csv?radi V?rbar?ti K?r helyt?rt?neti sorozata, a P?csv?radi f?zetek 2. k?tete 2009 m?jus 15-re jelent meg Felvid?kiek P?csv?radon c?mmel. Ezen a napon l?pett testv?rv?rosi kapcsolatra v?rosunk a szlov?kiai Garamszentgy?rggyel. A k?tetet az ?nnep?lyes aktus alkalm?val mutatt?k be a M?vel?d?si K?zpont zs?fol?sig megtelt nagyterm?ben.
Kor?bban k?t alkalommal rendezett ki?ll?t?st a P?csv?radi V?rbar?ti K?r az ide sz?rmazott felvid?kiekr?l: 1997-ben, ide?rkezt?k 50. ?s 2007-ben, a 60. ?vfordul?j?n. A ki?ll?t?shoz folytatott gy?jt?munka folyam?n sz?letett meg az ?n?ll? k?tet gondolata.
El?szav?ban dr. Pukkai L?szl? gal?ntai t?rt?n?sz a Duna ?szaki partj?r?l, az otthon maradottak szemsz?g?b?l keresi a v?laszt a huszadik sz?zad e nagy exodus?ban felvet?d? k?rd?sekre.
Dr. K?fi?s Mih?ly a kitelep?t?sr?l ?rott, sok adatot tartalmaz? tanulm?nya k?zz? teszi az embertelen elj?r?s valamennyi mozzanat?t a bevagon?roz?st?l a meg?rkez?sig. K?zli mindazoknak a csal?doknak a nev?t, amelyek az 1940-es ?vek v?g?n P?csv?radra ker?ltek. Megtal?ljuk a k?nyvben valamennyi itt ?lt ?s ma is itt ?l? felvid?ki nev?t, ?s megeml?keznek az ?r?kre elt?vozottakr?l is. A t?rt?nelmi esem?ny n?prajzi, t?rt?neti, kultur?lis ?s emberi megk?zel?t?s?t tal?ljuk dr. Andr?sfalvy Bertalan ?r?s?ban, amely a k?t ki?ll?t?s alkalm?val ?r?dott.
?
Le?r?sISSN 2060-5358
Kiad?: P?csv?radi V?rbar?ti K?r
Megjelen?s: 2009
Nyelv: magyar
Terjedelem: 96 oldal.
M?ret: 140×197 mm
K?t?sm?d: karton?lt ragaszt?k?t?tt

1997 P?nk?sdj?n eml?keztek meg legel?sz?r az 50 ?ve t?rt?ntekr?l a reform?tus templomban, ahol L?rinczin? V?r?s J?lia id?zte fel a t?rt?nteket, amelyeknek kisl?nyk?nt maga is r?szese volt. ? lett a Felvid?kiek Klubj?nak els? eln?ke az 1998. janu?ri megalakul?s ut?n: toll?b?l olvashatjuk a besz?mol?t a klub els? t?z ?v?r?l. Farkas Istv?n a Nagym?cs?dr?l ?rkezettek k?lv?ri?j?r?l sz?mol be a k?nyv lapjain. ?Ne legyen sz?vetekben gy?l?let!? ? sz?l?t fel a n?hai Noszek Ferenc nagym?cs?di polg?rmester P?csv?radon elmondott k?sz?nt?j?ben.
Az els? megeml?kez?st k?vett?k az els? k?z?s hazal?togat?sok. El?sz?r Gal?nta k?rny?k?re, a M?tyusf?ldre mentek 1998 tavasz?n, majd egy ?v m?lva a Garam vid?k?re, hiszen e k?t t?jegys?gr?l ?rkeztek a hajdani kitelep?tettek. Dretzky Katalin ?s e sorok ?r?ja ad ?ti besz?mol?t az els? megeml?kez?sekr?l ?s hazal?togat?sokr?l.
?Az ?n nemzed?kemb?l t?bben is elmondhatjuk, ?gy megszerett?k ?j lak?hely?nket, hogy nem feledhetj?k az ?si Felvid?ket??? z?rta visszaeml?kez?s?t Szab? ?va 2008. m?rcius 15-?n, amikor a felvid?kiek eml?kk?v?t avatt?k fel, rajta az ?tra bocs?t? falvak, v?rosok nev?vel. Az ? napl?szer? jegyzeteivel illetve dr. K?fi?s Mih?ly t?rt?nelmi kronol?gi?j?val z?rul a k?tet.
Mindezt rengeteg k?p illusztr?lja a felvid?ki csal?dok fot?albumaib?l, a P?csv?radi V?rbar?ti K?r arch?vum?b?l, tov?bb? az ut?bbi t?z ?v esem?nyeir?l k?sz?lt f?nyk?pek k?z?l.

G?llos Orsolya
a sorozat szerkeszt?je

Tartalom

Dr. Pukkai L?szl?: El?sz?
5
Dr. Andr?sfalvy Bertalan: Ami a csomagba m?g belef?rt?
12
Dr. K?fi?s Mih?ly: A felvid?kiek ?ttelep?t?se
19
?tven ?v m?lt?n
Az els? megeml?kez?sek ?s k?z?s hazal?togat?sok
G?llos Orsolya: P?nk?sdi ?rvacsoraoszt?s
45
L?rinczi Albertn? V?r?s J?lia: ?R?szese voltam az ?ttelep?t?snek…”
47
Farkas Istv?n: Falutal?lkoz? Nagym?cs?don
49
Noszek Ferenc: ?Ne legyen sz?vetekben gy?l?let!”
53
G?llos Orsolya: A felvid?kiek eml?knapja
57
G?llos Orsolya: Az els? k?z?s hazal?togat?s Gal?nta k?rny?k?re
61
Dretzky Katalin: Garam-menti k?nnyek, mosolyok, harangok
67
L?rinczi Albertn?: A Felvid?kiek Klubj?nak els? t?z ?ve
72
Szab? ?va: L?tezik egy hely
75
Dr. K?fi?s Mih?ly: T?rt?nelmi kronol?gia
80
Arch?v fot?k a csal?di albumokb?l
86
A k?nyv megjelen?s?t t?mogatt?k
93

Készleten