G?lsz?csy Andr?s: A birkahod?lyt?l a parlamentig. ?letinterj?

3,950 Ft

K?nyv?szeti adatok
…………………………………………………………………………………………………………………………

ISBN 9789634670353
T?rskiad?: ?llambiztons?gi Szolg?latok T?rt?neti Lev?lt?ra
Megjelen?s: 2018
Nyelv: magyar
Terjedelem: 308 oldal
M?ret: 155 x 230 mm
K?t?sm?d: kem?nyt?bl?s

Ismertet?
…………………………………………………………………………………………………………………………

A k?tet az 1990. december 20. ?s 1992. febru?r 29. k?z?tt a korm?nyban a titkosszolg?latokat fel?gyel? t?rca n?lk?li miniszter tiszts?g?t bet?lt? G?lsz?csy Andr?ssal V?rkonyi Benedek ?ltal 2016?2017-ben k?sz?tett ?letinterj?t tartalmazza. Az interj?k?tet hat fejezetben t?rgyalja az ?let?t legfontosabb helysz?neit ?s ?llom?sait: a Horthy-korszakra es? moh?csi gyermek?veket, a R?kosi-korszakban meg?lt kitelep?t?st ?s munkaszolg?latot, a K?d?r-korszakban indul? ?s felfel? ?vel? hivatali karriert, a rendszerv?lt?s ?veit megel?z? tev?kenys?get a Semmelweis Orvostudom?nyi Egyetemen, a rendszerv?lt?s ut?ni els? ?vek politikusi, miniszteri m?k?d?s?t a d?nt?shozatali mechanizmusok kulisszatitkaival, v?g?l az akt?v nyugd?jas ?vekben folytatott tan?csad?i/szak?rt?i m?k?d?st. A 20. sz?zadi rendszerv?lt?sok j?r?sz?t meg?lt ?let?tat bemutat?, olvasm?nyos, sz?mos anekdot?val ?s a nagyk?z?ns?g ?ltal kev?sb? ismert h?tt?rinform?ci?val f?szerezett interj?k?tet bizton sz?m?that mind az egy?ni sorsok, mind ?ltal?ban a magyar t?rt?nelem, s nem utols?sorban a k?zelm?lt politikat?rt?nete ir?nt ?rdekl?d? olvas?k kit?ntet? figyelm?re.

Id?zetek a k?nyvb?l:

?Semmit nem k?z?ltek vel?nk, csakhogy ir?ny. Ez a Borzaspuszta, ahova mi ment?nk n?gysz?zan, tulajdonk?ppen egy birkany?jnak a helye volt. K?t hossz?, tipikus hortob?gyi birkaist?ll? volt. N?dfedeles, alacsony vastagfal?, aminek mind a k?t v?g?n volt egy nagy k?tsz?rny? kapu, oldalt meg apr? ablakok. Azokban volt k?tsz?z-k?tsz?z birka. Kizavartuk, kihordtuk a tr?gy?t, behordtunk szalm?t, ?s mindenki kapott k?t m?ter hossz?, egy m?ter sz?les helyet a szalm?n. A feje al? rakhatta a holmij?t, azt?n ott letelepedt?nk. ? Minden este volt sorakoz?, amikor az ?v?sok ?tsz?r, hatszor v?gigsz?molt?k a n?gysz?z embert, mert az istennek nem akart kij?nni a n?gysz?z. Ezek nagyon egyszer? lelkek voltak, nyolcas sorokban sorakoztattak benn?nket, ?s ?lland? gond volt, hogyha nyolcat be kellett szorozni iksszel, hogy kij?n-e a n?gysz?z. Est?nk?nt rendre hosszasan elid?zt?nk ezzel az ?l?k?pes sz?mtan?r?val.?

?A minisztereln?ks?gen volt egy k?zponti ?gyelet. Egyszer r?m cs?r?g ?jf?l k?r?l a minisztereln?ks?gi ?gyelet, hogy a Bel?gyminiszt?riumot szeretn? kapcsolni. Azt mondja az ?gyeletes, hogy miniszter ?r, most telefon?lt az ?budai szovjet laktanya parancsnoka. Megjelent a kapujukn?l egy munk?s?r egyenruh?s ?rnagy, r?szeg. Azt mondja, hogy k?r ?tven g?ppisztolyost, elfoglalja a parlamentet, ?s visszaford?tja az eg?szet. Mi legyen vele? Mondtam, hogy k?rem a parancsnok elvt?rsat, adjon m?g neki vodk?t, azt?n fektess?k le valahova. Reggel meg engedj?k el. ? Mit csin?ljak ?n egy obsitos, r?szeg munk?s?rrel, t?bb mint egy ?vvel a munk?s?rs?g feloszlat?sa ut?n? Csukj?k le? Enn?l csak az lett volna komikusabb, ha ?gyet csin?lunk bel?le.?

Készleten