Ger? Andr?s (szerk.): A Monarchia kora – ma

1,870 Ft

A Habsburg T?rt?neti Int?zet ?s az Olasz Kultur?lis Int?zet 2007. m?rcius 30-?n konferenci?t rendezett ?A Monarchia kora ? ma? c?mmel az ?ppen 140 ?vvel ezel?tt a kiegyez?st elfogad? orsz?ggy?l?s egykori ?p?let?ben.
A konferencia c?lja az volt, hogy a magyar t?rt?nettudom?ny k?pvisel?i elmondj?k: ma mik?nt l?tj?k a Monarchia kor?t; ?s a szakter?let?knek megfelel? m?dszerek ment?n hogyan ?rt?kelik a kiegyez?s kor vil?g?t.
A konferencia csup?n egy alkalom volt, hiszen a kutat?sok, a n?z?pontok ?thangs?lyoz?d?sa, vagy v?ltoz?sa nyilv?nval?an hossz? id? ?ta zajlott folyamat, s kor?ntsem ?ll?that? az, hogy ?jabb ?s ?jabb impulzusok ment?n nem form?l?dna tov?bb. M?gis, fontosnak tartottuk ezt a fajta t?red?kes ?sszegz?st, mert jelzi azt az ?llapotot, ahol ?ppen ma ? 140 ?vvel a kiegyez?s ut?n tartunk.
Az el?ad?k sz?ma korl?tozott volt, s lehet, hogy ha m?sokat h?vtunk volna, akkor n?mileg elt?r? k?p alakult volna ki. Mindazon?ltal v?lelmezhet?, hogy az ?gy ?rtelmezhet? gondolati keretek nagyj?b?l h? k?pet adnak arr?l, miszerint a k?l?nf?le dimenzi?k ment?n a magyar t?rt?net?r?sban ma hogyan ?rt?kelik a Monarchi?t.
A k?tet a tanulm?nny? form?lt el?ad?sok anyag?t tartalmazza. A k?nyv ugyanakkor nyit?ny is. A Habsburg T?rt?neti Int?zet saj?t kiadv?ny-sorozat?nak kezdete, amelyet ? rem?nyeink szerint ? m?g sok m?sik k?tet.

ISBN 9789639609785
Kiad?: ?j Mand?tum K?nyvkiad?
Megjelen?s: 2007
Nyelv: magyar
Terjedelem: 170 oldal
K?t?s: karton?lt ragaszt?k?t?tt
M?ret: 158×232 mm

Tartalom

 

El?sz?7
Ger? Andr?s
? ? ? ? ? A monarchia ?r?ks?ge8
Katus L?szl?
? ? ? ? ???Az Osztr?k – Magyar Monarchia k?z?s piaca22
K?v?r Gy?rgy
? ? ? ? ???Az Osztr?k – Magyar Monarchia gazdas?gi teljes?tm?nye44
Marosi Ern?
? ? ? ? ???M?eml?k- ?s m?zeum?gy73
P?k Attila
? ? ? ? ???A dualista Monarchia radikalis demokrata kritik?ja – mai szemmel93
Somogyi ?va
? ? ? ? ???A dualizmus ?llamrendszere109
Szab? D?niel
? ? ? ? ???A magyarorsz?gi politikai rendszer m?k?d?se122
Sz?sz Zolt?n
? ? ? ? ???Nemzet?llamis?g a soknemzetiseg? birodalomban136
Szegedy-Masz?k Mih?ly
? ? ? ? ???Az ?tmin?s?tett m?lt154

Készleten