Ger? Andr?s: T?rer? ? A Kossuth t?r t?rt?nete

2,980 Ft

Magyarorsz?gon sz?mos, csak Budapesten jelenleg h?rom Kossuth Lajosr?l elnevezett t?r tal?lhat?. K?z?l?k mind?ssze egyet eml?t a k?znyelv hat?rozott n?vel?vel, ?a? Kossuth t?rk?nt. Az Orsz?gh?zat ?vez? t?rr?l van sz?. ? Senki sem keveri ?ssze ?t a t?bbivel. ? Ez a k?nyv a Kossuth t?r t?rt?net?r?l sz?l.
Azaz r?gt?n m?dos?tanom kell: ez a k?nyv azokr?l az emberi sz?nd?kokr?l, akaratokr?l, cselekv?sekr?l sz?l, amelyek form?lt?k, jelk?pes ?s eszmei tartalmakkal t?lt?tt?k, t?ltik fel a teret. ?ppen ez?rt a t?r t?rt?net?t azokban a dimenzi?kban ?rtam le, ?rtelmeztem, amelyek a v?ltoz? tartalm?, de folyamatos emberi sz?nd?kokat mutatj?k be ?s meg. Az elt?r? dimenzi?k a t?rt?net elt?r? kezd?pontjait jel?lik ki. Fizikai-topogr?fiai ?rtelemben a t?rt?rt?net 1885-ben indul, akkor, amikor a Parlament ?p?let?t elkezdik alapozni. Szimbolikus ?rtelemben 1896 a kezd?pont, hiszen ekkor tartj?k meg ? a m?g el sem k?sz?lt ?p?letn?l ? az els? politikai tartalm? nagyrendezv?nyt. Spiritu?lis ?rtelemben 1906 a kezd?pont ? ekkor k?sz?l el a t?r els? eml?km?ve, az az?ta m?r elt?ntetett Andr?ssy-szobor. De nemcsak a kezd?pontok, hanem az ?ltalam ?rz?kelt v?gpontok is k?l?nb?znek. Fizikai ?rtelemben az 1972-es ?v a t?rt?net v?ge ? ekkor ?p?tik be a t?r utols? telk?t. Szimbolikus ?rtelemben nincs v?ge a t?rt?netnek. Spiritu?lis ?rtelemben az eddigi z?r?pont 2002. Ekkor avatj?k a t?r utols? eml?km?v?t. A t?rt?net sz?tsz?laz?sa (az elt?r? kezdetek ?s v?gek, illetve a v?gtelenbe tart? vonulat) felt?tlen?l sz?ks?ges volt ahhoz, hogy a teret a maga egyedis?g?ben ?s komplexit?s?ban lehessen l?ttatni; meg lehessen fejteni a t?r saj?tos, evil?gi misztikum?t.

Le?r?s

ISBN 9789639609945
Kiad?: ?j Mand?tum K?nyvkiad?
Megjelen?s: 2008
Nyelv: magyar
Terjedelem: 247 oldal
K?t?s: kem?ny k?t?s
M?ret: 232×232 mm

Mert h?t a t?r ? mint emberi alkot?s ? a maga saj?tos, egyedi jelleg?vel, gener?ci?kon ?t?vel? tartalm?val tulajdonk?ppen nem t?rt?neti, hanem politikai-kultur?lis jelens?g. A hozz? k?t?d? esem?nyek elm?lnak, a k?t?d?s jellege azonban kultur?lisan ?lland?sult. ?lland?sult, teh?t szimbolikus t?rt?nete bizonyosan, spiritu?lis hist?ri?ja v?lhet?en folytat?dik. Hiszen ezek a dimenzi?k adj?k a t?r ? imm?r r?gz?lt ? erej?t. Am?g itt lesz az orsz?g k?z?ppontinak tekintett politikai m?gnese, addig itt lesz az orsz?g politikai sz?ve is. V?geredm?nyben ez adja a t?r erej?t. A t?rer?t, amit nem l?tunk, de mindannyian tudjuk: l?teik, van. S min?l ink?bb l?thatatlan, ann?l ink?bb l?tezik.

Tartalom

 

A fizikai-topogr?fiai t?r
A n?v11
M?ret ?s tudatoss?g13
A t?r ?p?letei16
A szimbolikus t?r
A hatalom manifeszt?ci?ja33
A protest kifejez?se37
A ” kegyelmi pillanatok”39
A politikai kegyelet41
A besorolhatatlan trag?dia42
Az apolitikus t?r45
A spiritu?lis t?r
Az els? l?p?s – az Andr?ssy – eml?km?51
Intermezzo58
A m?sodik l?p?s – a Kossuth – szobor59
Egy oldall?p?s – Nagyat?di Szab? Istv?n szobra62
M?g egy oldall?p?s – A nemzeti v?rtanuk eml?km?ve63
A harmadik l?p?s – gr?f Tisza Istv?n eml?km?ve65
A negyedik l?p?s – II. R?k?czi Ferenc eml?km?ve67
?j helyzet – s?r?l?s, rombol?s, tisztogat?s69
Kossuth helyett Kossuth70
Egy ?j elem – az orsz?gz?szl?72
Tisza helyett K?rolyi73
Andr?ssy helyett J?zsef Attila74
Spiritu?lis robban?s – spiritu?lis szil?nkok76
A spiritualit?s grimasza78
Ut?sz?87
T?rsajt?93
N?vmagyar?zat201
N?vmutat?235
K?pjegyz?k243

Készleten