Globaliz?ci? ?s fejl?d?s a f?lperif?ri?n: v?ls?g ?s alternat?v

2,480 Ft

Egyre t?bben ?rzik a b?r?k?n is, hogy a globaliz?lt ?jkapitalizmus nem a megval?sult K?na?n, szaporod? ?s s?lyosbod? v?ls?gokkal j?r, sz?gyenletes egyenl?tlens?geket okoz, ?s ?kol?giai kizs?km?nyol?shoz vezet. A fejl?d?sr?l ?s globaliz?ci?r?l sz?l? hazai k?zbesz?d ugyanakkor n?h?ny tiszteletrem?lt? kiv?telt?l eltekintve elz?rk?zott a helyzetet tudom?nyos szinten feldolgoz? soksz?n? kritikai irodalomt?l. A rendszerv?lt? elit az ad?ss?gb?l szavazatv?s?rl? korrupt ?llam ?s a vele szemben ?rtelmezett civilizat?rikus k?ldet?ssel felruh?zott szabad piac k?z?tt verg?dik a mai napig. A rendszerkritik?t k?zben hat?sosan foglalta el a szabads?g ?s es?lymegvon? sz?ls?jobb, m?g a progressz?v, ?kopolitikai ?s ?jbaloldali kritika l?thatatlan maradt.
K?tet?nk p?rja (Globaliz?ci? ?s fejl?d?s: kritikai fejl?d?stanulm?nyok sz?veggy?jtem?ny) a problematika gazdag nemzetk?zi irodalm?ba enged betekint?st. Jelen k?tet pedig a hazai kontextusban k?zel?ti meg a t?m?t. Mi a fejl?d?s ?rtelme? Automatikus-e a kapcsolat a gazdas?gi n?veked?s ?s a j?l-l?t, az ?let min?s?ge k?z?tt? Sz?ks?g van-e demokr?ci?ra a fejl?d?shez? Mi haz?nk k?teless?ge ?s lehet?s?ge a legszeg?nyebb orsz?gok megseg?t?s?re? Lehets?ges-e fejl?d?s a glob?lis p?nz?gyi kapitalizmus keretein bel?l? Mi a szerepe jelent?s?ge a mez?gazdas?gnak a fenntarthat? fejl?d?sben? Komolyan vehet?k-e a globaliz?ci? lok?lis alternat?v?i? Ilyen ?s ehhez hasonl? k?rd?sekre keresik a v?laszt a k?tet tanulm?nyai, amelyeket az MTA Politikatudom?nyi Int?zet?nek ?s a V?degylet kutat?i ?rtak.
?
Le?r?sScheiring G?bor ? Boda ZsoltISBN 9789632870267
Kiad?: ?j Mand?tum K?nyvkiad?
Megjelen?s: 2009
Nyelv: magyar
Terjedelem: 208 oldal
K?t?s: karton?lt ragaszt?k?t?tt
M?ret: 158×232 mm

Tartalom

 

El?sz?7
I. r?sz – A fejl?d?s ?rtelme
Boda Zsolt: a fejl?d?s ?rtelm?r?l12
Scheiring G?bor: A nemzetk?zi fejleszt?spolitika helyzete ?s feladatai29
II. r?sz – A fejl?d?s gazdas?gtana
Scheiring G?bor: Merre tov?bb kapitalizmus?52
Simonyi Borb?la: Mez?gazdas?g ?s fejl?d?s85
Jan Dolezal: Kl?ma ?s energia100
III. r?sz – A fejl?d?s politik?ja
Scheiring G?bor: A k?zjavak ?s a fejl?d?s politik?ja130
Boda Zsolt: Demokratiz?ci?, fejl?d?s, civil t?rsadalom156
Scheiring G?bor: Seattle nyom?ban182

Készleten