Gonda G?bor: Kitasz?tva

4,500 Ft

K?nyv?szeti adatok
…………………………………………………………………………………………………………………………

ISBN 978-615-5497-02-5
Terjedelem: 500
M?ret: B/5
K?t?s: kem?nyt?bl?s, c?rnaf?z?tt

Ismertet?s
…………………………………………………………………………………………………………………………

A k?nyv n?gy telep?l?s, a baranyai Nagyny?r?d, a Tolna megyei Bonyh?d, a nyugat-magyarorsz?gi Balf, valamint a ?legh?s?gesebb? v?ros, Sopron n?met lakoss?g?nak h?nyatott sors?t k?veti nyomon 1944 ?s 1948 k?z?tt. Sorra veszi a m?sodik vil?gh?bor?t k?vet? esztend?kben lezajlott sorsford?t? v?ltoz?sokat, amikor a f?ldreform ?s a k?l?nb?z? telep?t?si akci?k alapjaiban forgatt?k fel az itt lak?k ?let?t. A szerz? bemutatja a korszakot jellemz? k?nyszermigr?ci?k k?l?nb?z? t?pusait: a front el?li evaku?l?st, a menek?l?st, a malenkij robotra val? elhurcol?st, az intern?l?sokat, a bukovinai sz?kelyek letelep?t?s?t, a f?ldreformmal kapcsolatos bels? n?pmozg?sokat, a n?met lakoss?g el?z?s?t, a felvid?ki magyarok letelep?t?s?t. E t?rt?neti esem?nyek saj?tos ?sszetetts?g?kben, egy?ni sorsokat is megid?zve, a mindennapi ?letre gyakorolt hat?saikkal egy?tt t?rulnak fel. A t?bbs?gi ?s a kisebbs?gi t?rsadalom viszonyrendszer?nek ?rnyalt bemutat?sa bevett s?m?kat ?s m?ig ?l? sztereot?pi?kat relativiz?l, ez?ltal pedig eg?sz 20. sz?zadi t?rt?nelm?nkkel kapcsolatban is ?jragondol?sra k?sztet.

Készleten