G?zsy Zolt?n: Szigetv?r ?t?rt?nete a 18. sz?zadban

3,500 Ft

A ?k?tet Szigetv?r mez?v?ros 18. sz?zadi t?rt?net?t mutatja be. Ez a korszak b?r kev?sb? ismert a v?ros t?rt?net?vel foglalkoz?k sz?m?ra, m?gsem elhanyagolhat?, hiszen igen fontos folyamatok j?tsz?dtak le ekkor. Ebben az id?szakban alakult ki ?s r?gz?lt t?bbek k?z?tt a v?ros t?rsadalmi (etnikai, vall?si) strukt?r?ja, illetve a telep?l?s szerkezete.
Egy olyan v?ros k?rvonalaz?dik a k?nyv oldalain, amely a sz?zad folyam?n tudatosan k?v?nta megval?s?tani c?lkit?z?seit, kitart?an v?delmezte poz?ci?it, ?s k?vetkezetesen k?v?nt ?rv?nyt szerezni mindazoknak a v?lt vagy val?s jogos?tv?nyoknak, amelyeket mag??nak ?rzett.
A forr?sokban ?ntudatos helyi polg?rok jelennek meg, akik szemben ?lltak mindazokkal, akik nem az ?rdekeiknek, elk?pzel?seiknek megfelel?en j?rtak el.
A 18. sz?zadi esem?nyek ?s tendenci?k ?sszefoglal?s?val egy fontos ?p?t?k?vet kapunk Szigetv?r megismer?s?hez. Az ig?nyesen felt?rt t?r?k kor ut?ni ?llapotok felv?zol?s?val egyre komplexebben ?s folyamat?ban l?thatjuk magunk el?tt a v?ros t?rt?net?t.
?
?Szigetv?ri Kult?r- ?s Z?ld Z?na Egyes?let?/?Szigetv?ri V?rbar?ti K?r, Szigetv?r, 2012
324 oldal???puhat?bl?s???ISBN: 9789638966902

Készleten