Gr?ll Tibor: A tenger gy?m?lcsei. A tengerek szerepe a R?mai Borodalom gazdas?g?ban

3,800 Ft

K?nyv?szeti adatok
…………………………………………………………………………………………………………………………

ISBN 9786155497728
Megjelen?s: 2016
M?ret: 150×240 mm
Terjedelem: 314 oldal
K?t?s: karton?lt, ragaszt?k?t?tt
Illusztr?ci?k: 80 ff k?p, 7 sz?nes t?rk?p

Ismertet?
…………………………………………………………………………………………………………………………

A R?mai Birodalom sohasem akart tengeri nagyhatalomm? v?lni, ennek ellen?re az i. e. 2. sz?zad v?g?re olyan ?llamalakulatt? fejl?d?tt, amelynek gazdas?gi ?s r?szben politikai siker?t a mediterr?n tengerr?szek ??sszekapcsolts?ga? biztos?totta. A tengeri haj?z?s a leggyorsabb ?s a legolcs?bb m?dja volt az inform?ci?cser?nek, az utaz?snak, valamint az ?ruk beszerz?s?nek, illetve c?lba juttat?s?nak.
Jelen k?tet nem a F?ldk?zi-tengernek a r?mai politik?ban ?s had?gyekben j?tszott szerep?t, hanem mint gazdas?gi er?forr?st vizsg?lja. Mint minden birodalom, a r?mai is nagym?rt?kben kiakn?zta a rendelkez?s?re ?ll? term?szeti kincseket, ami nemcsak a sz?razf?ldre, hanem a tengerre is ?rv?nyes. Legfontosabb gazdas?gi ?gazat tal?n a s?lep?rl?s volt, hiszen a s? ? ahogy Plinius fogalmazta ? a ?civiliz?lt ?let elengedhetetlen tartoz?ka?.
A s? n?lk?l sem az emberi t?pl?lkoz?s, sem az ?llatteny?szt?s nem tud meglenni, ?s n?lk?le az ?lelmiszerek tart?s?t?sa is lehetetlen lett volna. A hal?szat ?s halteny?szt?s jelent?s ?lelemforr?st biztos?tott, ?s nemcsak a tengerparti ter?letek lak?i sz?m?ra. A halat sz?mos form?ban tart?s?tott?k, nem is sz?lva az igen n?pszer? halsz?sz k?sz?t?s?r?l, ?s ebben a form?ban a birodalom legt?volabbi helyeire, s?t a limesen t?lra is el tudt?k juttatni.? A tengerb?l ezenk?v?l sz?mos olyan luxuscikk (b?bor, bisszusz, igazgy?ngy, korall, tekn?cp?nc?l stb.) is kinyerhet?, amelyet nagy haszonnal lehetett ?rt?kes?teni a piacon.
A legnagyobb haszon azonban a tengeri haj?z?sb?l sz?rmazott. Az ut?bbi f?l ?vsz?zadban felt?rt m?sf?lezern?l is t?bb haj?roncs kutat?sa olyan felfedez?seket produk?lt, amelyek val?s?ggal forradalmas?tott?k az ?kori R?ma gazdas?g?r?l vallott eddigi n?zeteket. Az id?k?zben ?n?ll? diszcipl?n?v? v?lt b?v?rr?g?szet alapvet?en k?t alapvet? tanuls?ggal j?rt. Az egyik, amire magukb?l a haj?kb?l lehetett k?vetkeztetni, hogy ebben a k?zleked?si ?gazatban is l?tezett ? ha nem is t?ls?gosan gyors, de legal?bb folyamatos ? technikai fejl?d?s, ami egyre t?bb ?ru fuvaroz?s?t tette lehet?v? egyre gyorsabban ?s biztons?gosabban. A m?sik k?vetkeztet?s, amire a rakom?nyok elemz?s?vel jutottak el a kutat?k, hogy tengeren ?minden?tt, mindent, mindenhov?? sz?ll?tottak. Az alapvet? ?lelmiszerekt?l (b?za, bor, olaj, halsz?sz) a v?g?marh?kon kereszt?l a legh?tk?znapibb agyaged?nyekig mindenf?le elk?pzelhet? ?rucikk megtal?lhat? a haj?roncsok rakom?nyaiban.

Elfogyott