Gyarmati Gy?rgy – Palasik M?ria: Tr?jai fal? a Bel?gyminiszt?riumban – Az ?VH szervezete ?s vez?rkara 19531956

4,900 Ft

K?tet?nk az 1953 j?lius?ban ?talak?tani kezdett Bel?gyminiszt?rium szervezeti ?s szem?lyi v?ltoz?sait t?rk?pezi fel 1956 okt?ber?ig, a forradalom kezdet?ig. Nyomon k?vetj?k, hogy milyen k?vetkezm?nyekkel j?rt az ?llamv?delmi Hat?s?g (?VH) visszaterel?se a Bel?gyminiszt?rium szervezeti rendj?be, illetve azt, hogy mik?nt virult tov?bb az ?VH a R?kosi-korszak utols? ?veiben (is), eluralva megregul?z?sra sz?nt anyaint?zm?ny?t. Ez?rt mondhat?, hogy a t?rca k?tel?k?be visszaparancsolt ?VH az int?zm?ny eg?sz?t tekintve tr?jai fal?nak bizonyult – mint arra a k?tet c?me utal. A bevezet? tanulm?ny a t?ma t?rsadalom- ?s politikat?rt?neti k?rnyezet?be kalauzolja el az olvas?t. Ezt k?veti egy m?dszeres szervezett?rt?neti tanulm?ny. Hozz?juk illeszkedik a k?tet t?lnyom? t?bbs?g?t kitev? blokk: 186 – f?k?nt ?v?h?s – vezet? tiszts?gvisel? p?lyak?pe.

Diktat?r?ban a hatalom arc?t legink?bb annak vez?rkultusszal is gyakorta k?r?lb?sty?zni pr?b?lt els? sz?m? ir?ny?t?ja hat?rozza meg. Hozz? k?pest a t?bbiek m?g a vezet?i garnit?r?b?l is ink?bb csak nevek, elmos?dott karakter?, tulajdons?g n?lk?li ?rny?kfigur?k. M?g ink?bb arctalan a p?rtb?rokrat?k m?sod-, harmadvonalbeli k?re eset?nkben a korszak politikai rend?rs?g?nek vez?rkara. E k?dd? v?lt t?rsas?g tagjainak p?lyak?p?t rekonstru?ltuk – a meglehet?sen t?red?kes forr?sokb?l -, hogy legal?bb visszamen?leg ?l?bb? tegy?k a let?nt rendszer szolg?inak sziluettj?t. Annyiban l?p?nk ki a vizsg?lt sz?kebb korszakb?l, hogy egyfel?l el??let?kre is kit?r?nk, m?sfel?l 1956 ut?ni p?ly?jukat is nyomon k?vetj?k – van, akin?l a m?lt sz?zad nyolcvanas ?veinek v?g?ig, az ?llamszocialista rendszer ?sszeoml?s?ig. Ilyen ?rtelemben a k?tet a m?lt sz?zadi p?rtegyeduralom kulcspoz?ci?kba ker?lt szolg?latvezet?inek arck?pcsarnoka is.

Kiad?:
L’ HARMATTAN KFT.
Oldalak sz?ma:
512
Bor?t?:
KEM?NYT?BLA
S?ly:
986 gr
ISBN:
9789632367248
Nyelv:
MAGYAR
Kiad?s ?ve:
2013

Készleten