Gyarmati Gy?rgy Rendszertitkok – szolg?kkal ?s szolg?latokkal

4,800 Ft

K?nyv?szeti adatok:

ISBN 978 615 6027 00 9
Megjelen?s: 2019
Nyelv: magyar
Terjedelem: 396 oldal
M?ret: 165×238 mm
K?t?sm?d: kem?nyt?bl?s
Fogy ?r: 4800 Ft
Megjelen?s: 2019. j?nius 13.

Le?r?s:

A k?tet szerz?je az MTA doktora, ny. egyetemi tan?r, m?sf?l ?vtizeden ?t vezette az ?llambiztons?gi Szolg?latok T?rt?neti Lev?lt?r?t. Ez?ttal az elm?lt h?sz ?vben k?zreadott, a politika rend?rs?g?nek m?k?d?s?t taglal? ?r?saib?l v?logat. Mindegyik k?zlem?ny a titkosszolg?k ?s szolg?latok t?nyked?s?t helyezi a le?r?s tengely?be. A tanulm?nyok egym?s ut?ni rendje kronologikus: a m?sodik vil?gh?bor? v?g?n (szovjet) kommunista gy?mkod?ssal fel?ll?tott szolg?lat t?rt?net?t eg?szen a rendszer alkony?ig k?veti nyomon. K?zben nemcsak az ?llamv?delem/?llambiztons?g rendszer(de)form?l? m?k?d?s?nek saj?toss?gai t?rulnak az olvas? el?, hanem az is, hogy a p?rtdiktat?ra mindennapjaiban milyen szinuszg?rb?n mozgott maga az ideol?giavez?relt hatalmi konstrukci?. Alig van ?logika? abban, hogy mikor mutatta nyers terroruralom arc?t, milyen ?tt?n?sekkel-r?ngat?z?sokkal k?vett?k egym?st a b?rokratikus etatizmus, a centraliz?lt anarchia, vagy ?ppen a slampos diktat?ra m?k?d?si f?zisai. Az egym?st v?lt? rendszergazd?k hektikusan m?dos?tgatott elv?r?s-programjai ugyancsak rapszodikusan hatottak ? vagy sem ? a kez?k al? dolgoz? szolg?latok hivat?sos ?llom?ny?ra, a k?l?nb?z? m?don beszervezett ?gensekre, bes?g?kra, ?t?rsadalmi kapcsolatokra.? Ebb?l ered?en az is csak tendenciaszer?en ?rv?nyes?lt f?szab?lyk?nt, hogy R?kosi M?ty?s terroruralma idej?n az ?VO/?VH ?a p?rt ?kle? szerep?t t?lt?tte be, m?g a K?d?r-korszakban megregul?zva, szorosabb p?r?zon tartva, ink?bb rejt?zk?d?, ?a p?rt szeme-f?le? vizslat?sra ?sszpontos?totta volna m?k?d?s?t. E k?t alapk?plet a mindennapokban igen sokfajta szerepfelfog?st ?s t?nyked?st produk?lt.

Készleten