Gyarmati Gy?rgy: Tapos?malom tapos?akn?kkal. ?r?sok a megmagyaros?tott ?llamszocializmusr?l

4,950 Ft

K?nyv?szeti adatok
…………………………………………………………………………………………………………………………

ISBN 9786156048264
Megjelen?s: 2019. december 10.
Nyelv: magyar
Terjedelem: 472 oldal
M?ret: B/5 (165×238 mm)
K?t?sm?d: kem?nyt?bl?s, c?rnaf?z?tt

Ismertet?
…………………………………………………………………………………………………………………………

?L?ngokt?l ?lelt kis orsz?gb?l? lett?nk a vil?gh?bor? v?g?re ? utols? csatl?s. M?g jegyrendszer szerint v?rtunk a napi betev?re, ?m sorban ?ll?s k?zben a csal?nf?zel?k ?s a szal?mitaktika receptj?t is megtanultuk. ?p?tett?k a b?ket?bor ?er?s b?sty?j?t? ? b?keharccal, b?kepappal, b?kek?lcs?nnel. K?zben fokozott ?bers?ggel pender?tett?k ki sorainkb?l a Tito-b?renceket, a munk?s?rul?kat ?s a klerik?lis reakci? usz?ly?ba ker?lteket. Szorgalmasan tanultuk az ??jbesz?l? kulcsfogalmait: appar?tcsik, csasztuska, dr?zsba, gimnasztyorka, kul?k, kolhoz, k?der, komissz?r, m?lenkij robot, nacsalnyik, sztahanovista, uk?z, us?nka. Az igyekezet honor?riuma: ?cseng?fr?sz?. A szorong?sokat Molotov-kokt?lokkal pr?b?ltuk oldani, s ett?l r?gvest ki?rdemelt?k a ?szabads?gharcos nemzet? titulust. E randal?roz?snak gyorsan v?get vetettek a pufajk?sok. Maradt a ?Kis lak ?ll a nagy Duna ment?ben??. Azt?n m?gis nekibuzdultunk, s mi lett?nk a l?ger ?legvid?mabb barakkja?. Amikor e barakk ereszt?kei kezdtek sz?tlazulni, ?jra nekib?torodtunk ?s ?ki?t?tt?k az els? t?gl?t a Falb?l?. Nyelvtud?sunk marad?k?val meg s?hajtottunk egy utols?t: ?Tovarisi konyec!? Gomolyg? ?br?ndk?pekkel kezdt?nk zar?ndokolni Eur?pa napnyugati fert?lya fel?. ?m a t?bbs?gnek a napi rezsire sem tellett. Mintha rendszert k?nnyebb lett volna v?ltani, mint demokr?cia-valut?t. A h?tramarad?k lettek a sz?zad- ?s ezredfordul?ra a let?nt k?zelm?ltat visszas?r?, ?nosztalgi?z? panelprolik?. Mi minden belef?rt a Duna ?s a Tisza k?z?ps? foly?sa ment?n a r?vid huszadik sz?zad m?sodik fel?be?

Készleten