Gyurgy?k J?nos: A zsid?k?rd?s Magyarorsz?gon

4,200 Ft

Egy ?tfog? magyar eszmet?rt?net a magyarorsz?gi zsid?k?rd?s kell? m?lys?g? ?s komolys?g? tiszt?z?sa n?lk?l aligha sz?lethet meg. Ez a k?tet erre tesz k?s?rletet. Lehet-e ideol?gi?kr?l “ideol?giamentesen” ?rni?

Mivel nem hiszek az ?gynevezett objekt?v t?rt?net?r?sban, azt gondolom, hogy semleges k?v?l?ll?s nem l?tezik. B?r a k?l?nb?z? ideol?gusokat – m?g a sz?momra legelfogadhatatlanabbakat is – megk?s?reltem a maguk bels? logik?j?ban, valamint t?rt?netis?g?ben szeml?lni, interpret?lni, aligha tudtam a magam `liber?lis konzervat?v` szeml?let?t mintegy z?r?jelbe tenni. Egyr?szt a polg?ri jogegyenl?s?g ide?j?t s?rthetetlennek tartom, ezt a Rubicont ugyanis nem lehet b?ntetlen?l ?tl?pni. M?sr?szt a zsid?s?g m?lt sz?zadi t?meges asszimil?ci?j?nak t?rt?neti toposz?t sokak ?ltal osztott ill?zi?nak v?lem. A sikertelen asszimil?ci?ra utal? v?lem?nyeket, tov?bb? a disszimil?ci?s elk?pzel?sek egy r?sz?t nem tartom ab ovo antiszemita n?zeteknek. Ezt a felfog?st minden bizonnyal idegenked?ssel fogadja majd a hat?rozottan asszimil?ci?-p?rti magyar ?s magyar-zsid? k?zv?lem?ny d?nt? t?bbs?ge, amely a disszimil?ci? n?zeteket szerette ?s szereti ma is azonos?tani az antiszemitizmussal. Ez szerintem v?gzetes k?vetkezm?nyekkel j?r? t?ved?s. M?st ezzel kapcsolatban nem k?rhetek, mint ?rveim figyelmes ?s t?relmes meghallgat?s?t.

K?nyv adatok
C?m:?A ZSID?K?RD?S MAGYARORSZ?GON
Szerz?:?Gyurgy?k J?nos
Kiad?:?Osiris
Oldalsz?m:?788 oldal
Megjelen?s:?2001. janu?r 01.
K?t?s:?K?t?tt
ISBN:?9633890276
M?ret:?243 mm x 175 mm x 45 mm

Készleten