Gyurgy?k J?nos: Magyar fajv?d?k

2,980 Ft

Ez a k?nyv Gyurgy?k J?nos magyar eszmet?rt?neti sorozat?nak utols? darabja. El?z? k?tetei (Zsid?k?rd?s Magyarorsz?gon ?s Ezz? lett magyar haz?tok) viszonylag j?l behat?rolhat? kutat?si ter?letet j?rtak k?rbe: a zsid?-magyar egy?tt?l?s probl?m?it, illetve a magyar nemzeteszme el?gaz?sait ?s ?tveszt?it. Most azonban olyan terepre t?vedt, amely a modern biol?gia-genetika szerint nem l?tez? (emberi fajok k?z?tti k?l?nbs?g), vagy teljess?ggel vitatott probl?mak?r: etnicit?s a t?rt?nelemben, magyar etnogenezis, etnikai k?l?nbs?gek Magyarorsz?gon. De mivel a probl?ma t?rt?netileg ?s a jelenben is m?gis l?tezik, sz?lni kell r?la. M?r csak az?rt sem lehet err?l hallgatni, mert a magyar fajv?delem eszmerendszere ?s politikai mozgalma t?l?lte a XX. sz?zad harmincas-negyvenes ?veit, s t?l?lte a magyar l?tez? szocializmus korszak?t is.

Készleten