Gyuricza Eszter: ??rny ?s f?ny egy?tt j?r?

1,270 Ft

A kultur?lis eml?kezet ?s az irodalmi kultuszok tanulm?nyoz?sa k?t olyan ter?let, mely az elm?lt ?vtizedben a kultur?lis antropol?gia, a kult?raelm?let ?s az irodalomtudom?ny egym?sba kapcsol?d? t?rekv?seinek k?sz?nhet?en v?lt t?rsadalomtudom?nyos ?siker?gazatt?”. Sz?chenyi Istv?n napl?i ide?lis terepet ny?jtanak egy ?sszetett szempontokat felvonultat? vizsg?lat sz?m?ra, mely a napl?k fogadtat?sa ?s szerte?gaz? ut??lete alapj?n ad v?laszt a napl?sz?vegek autorit?s?val, a gr?fra vonatkoz? kultur?lis eml?kezet form?l?s?val, a Sz?chenyi k?r?li kultusz m?k?d?s?vel kapcsolatos k?rd?sekre.

Gyuricza Eszter 2004-ben v?gzett a P?csi Tudom?nyegyetem B?lcs?szettudom?nyi Kar?n, kommunik?ci? – magyar szakon. Jelenleg az irodalomtudom?nyi Doktori Iskola Kult?ratudom?nyi Doktori Programj?nak PhD-hallgat?ja.
A sz?veg a szerz? 2004-ben megv?dett diplomamunk?j?nak ?tdolgozott v?ltozata.

Sz?chenyi elmebetegs?ge ?s hal?la a kultur?lis eml?kezetben?

Kiad?: PTE BTK Kommunik?ci?- ?s M?diaelm?leti Tansz?k
Megjelen?s: 2006
Nyelv: magyar
Terjedelem: 56 oldal
M?ret: 160×225 mm
K?t?sm?d: karton?lt ragaszt?k?t?tt

 

Tartalom

BEVEZET?S
A Sz?chenyir?l sz?l? diskurzusok vizsg?lata
9
A diskurzusanal?zis mint m?dszer
11
A KULTUR?LIS EML?KEZET
A kollekt?v eml?kezet
13
Assmann kultur?lis eml?kezet koncepci?ja
14
A kultur?lis k?non ?s a Sz?chenyi-napl?k
15
SZ?CHENYI ELMEBETEGS?GE A KULTUR?LIS EML?KEZETBEN
Az elmebetegs?g mint kultur?lisan meghat?rozott t?rsadalmi t?ny . …
17
Pr?f?tas?g ?s ?r?let
19
Az els? betegs?g-interpret?ci?
19
Az ?r?let ?s a pr?f?ta szerep
20
Elmebetegs?g – l?tnoks?g – pr?f?cia
21
A ?nemzet pr?f?t?ja” szerepkonstrukci? tov?bb?l?se
23
A Sz?chenyi-kultusz
25
SZ?CHENYI HAL?L?NAK ?RTELMEZ?SEI
Sz?chenyi betegs?g?nek ?s hal?l?nak meg?t?l?se
31
?j perspekt?va a Sz?chenyi-?rtelmez?sekben – a napl?
34
Strat?gi?k Sz?chenyi hal?l?nak ?rtelmez?s?re a napl?k seg?ts?g?vel …
38
A napl? mint gy?n?s
38
Az ?ngyilkoss?g mint egy szuver?n ?s b?szke ember tette
43
A napl? mint dokumentum
45
A napl? mint legitim?ci?s eszk?z
47
?SSZEFOGLAL?S
51
BIBLIOGR?FIA
53

Készleten