H?bel J?nos (v?l. ?s szerk.): P?csi levelek 1944-b?l. Dokumentumok a ?zsid?k?rd?s? p?csi megold?s?r?l

4,500 Ft

K?nyv?szeti adatok
…………………………………………………………………………………………………………………………

ISBN 9786155339776
Megjelen?s: 2014
Kereskedelmi forgalomba ker?l?s: 2016
M?ret: 160×240 mm
Terjedelem: 416 oldal
K?t?s: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

Ismertet?
…………………………………………………………………………………………………………………………

A mai magyar eml?kezetpolitikai vit?k egy s?lyponti t?m?ja a Horthy-korszak ?rt?kel?se, ?s ezen bel?li is az orsz?g m?sodik vil?gh?bor?s szerepv?llal?sa, valamint a “zsid?k?rd?s” megold?sa.
E k?tet ez ut?bbihoz k?v?n ? j?llehet csup?n helyi vonatkoz?s? ? de m?gis orsz?gos ?rdekl?d?sre sz?mot tart? adal?kokkal szolg?lni.
A k?nyvben k?zz?tett dokumentumokhoz V?r?s Istv?n K?roly p?csi t?rt?n?sz ?rt?bevezet? tanulm?nyt, amelyben?r?szletgazdag ?sszefoglal?st ad P?cs 1944-es ?zsid?talan?t?s?nak? folyamat?r?l ?s annak sz?mos k?vetkezm?ny?r?l. Ezt?k?vetik?a k?tet m?sodik ?n?ll? egys?g?t k?pz? forr?sok. A dokumentumv?logat?s bemutatja, hogy a ?nemzet test?n v?grehajtott leghatalmasabb oper?ci?? (Imr?dy B?la) egyes szakaszai mik?nt val?sultak meg P?csett 1944-ben. A kiv?lasztott iratok r?szletes betekint?st ny?jtanak a rendv?delmi ?s a k?zigazgat?si szerveket, az ??skereszt?ny? lakoss?got, a p?csi Zsid? K?zponti Tan?csot, valamint a t?rv?ny ?ltal zsid?nak tekintend? szem?lyeket foglalkoztat? esem?nyekbe ?s feladatokba, gondokba ?s rem?nyekbe.
A szerkeszt? a jobb ?ttekinthet?s?g ?rdek?benn a leveleket tematikus fejezetekbe rendezte: Ki a zsid??, A gett?, A lak?sk?rd?s, Az ?zletek ?s ?ruk?szletek, stb. A fejezetek el?tt r?vid bevezet?k ismertetik azokat a jogi ?s egy?b k?r?lm?nyeket, amelyek az egyes levelek keletkez?si h?tterek?nt szolg?ltak. A forr?sok ?rtelmez?s?t r?szletes jegyzetanyag seg?ti.

Készleten