Hahner P?ter: 13 dikt?tor – Fejezetek a forradalmak t?rt?net?b?l

3,980 Ft

Vajon a forradalom ?s a diktat?ra elv?laszthatatlanul ?sszefon?dik? Csak er?szakkal lehet tart?s ?s m?lyrehat? t?rsadalmi v?ltoz?sokat el?rni? Megengedhet? az er?szak, ha egy jobb j?v?t szolg?l? Ezekre a k?rd?sekre keresi a v?laszt ez a k?tet, mik?zben bemutatja a vil?gt?rt?nelem legfontosabb forradalmainak kiv?lt? okait, menet?t, k?vetkezm?nyeit ?s vez?regy?nis?geit. A forradalmi esem?nyek f?szerepl?i ?ltal?ban dikt?torokk? v?ltak, vagy legal?bbis mindent elk?vettek ennek ?rdek?ben. Cromwell ?gy gondolta, az?rt ? sz?molhatja fel a r?gi vil?got ?s ?p?thet ?jat a hely?re, mert Isten a kegyelm?be fogadta. Robespierre a n?ppel azonos?totta mag?t, Nap?leon pedig kijelentette, hogy ? a francia nemzet igazi k?pvisel?je. Washington, Bol?var ?s Garibaldi nem tekintette kiv?lasztottnak mag?t, a k?s?bbi korok forradalm?rai viszont, mint p?ld?ul Lenin ?s k?vet?i, a tudom?nnyal indokolt?k meg kiv?lasztotts?gukat. Egy dolog biztos: a t?rsadalmak tot?lis ellen?rz?s?re ?s ir?ny?t?s?ra tett k?s?rletek rettenetes k?vetkezm?nyekkel j?rtak.

Elfogyott