Hajdun? L?szl? Zita: Az atl?tika mozg?sanyag?nak oktat?sa kisiskol?skorban

2,000 Ft

Hajdun? Dr. L?szl? Zita a PTE Sporttudom?nyi ?s Testnevel?si Int?zet Egy?ni Sport?gak Elm?lete ?s M?dszertana Tansz?k?nek adjunktusa. Szakmai tudom?nyos munk?iban kiemelked? tev?kenys?get folytat az ut?np?tl?s-nevel?s t?mak?r?ben. A tehets?gkutat?s, a tehets?gnevel?s, ?s a tehets?ggondoz?s ter?let?re ?sszpontos?t, valamint a versenyszorong?s pszichol?giai ?s pedag?giai megk?zel?t?s?re.
A jelen szakm?dszertani k?nyv egy olyan k?pz?si anyagot tartalmaz, amely t?bb oldalr?l ir?nyvonalat mutat a kisiskol?skor? tanul?k atl?tikai mozg?sanyag?nak szegmenseire.
A szakk?nyv meg?r?sa k?zben tiszt?ban voltam azzal, hogy nincs ?r?k ?rv?ny? igazs?g, s?t maga az igazs?g is viszonylagos. A k?l?nbs?g m?r abb?l is ad?dhat, ahogyan megfogalmazzuk, az egyes mondatokat vagy ?ppen egyes kijelent?seket m?sk?pp ?rtelmez?nk. Az id? m?l?s?val sok minden majd elavultt? v?lik, ?s akkor lesz majd sz?ks?g a testnevel? tan?r kreativit?s?ra, ?n?ll?, szabad gondolkod?s?ra, ?jszer?s?g?re, amely ?ltal motiv?ci?ra k?szteti tanul?it.
B?zom abban, hogy ez a szakk?nyv egy j?l forgathat? ?s hasznos ?tit?rs lesz minden sportszakember sz?m?ra, aki elhivatotts?got ?rez a testnevel? tan?ri p?lya ir?nt. Ezt a c?lt szem el?tt tartva szeretn?m, ha min?l t?bben ?rezn?k seg?ts?gnek, ?s tanulm?nyozn?k a munk?juk sor?n ezt a szakanyagot.
Aj?nlom ezt a k?zik?nyvet mindazoknak, akik b?rmilyen form?ban foglalkoznak az atl?tik?val, ?s legf?k?pp azoknak, akik hivat?suknak tekintik az atl?tika sport?g fejl?d?s?nek el?seg?t?s?t, ?s az ut?np?tl?s-nevel?st.

Szakm?dszertani k?zik?nyv 6-10 ?ves gyermekek k?pz?s?hez

Kiad?: Vir?gmandula Kft.

Megjelen?s: 2014

ISBN 9786155339936

Terjedelem: 230 oldal

M?ret: A/5, karton?lt

 

Készleten