Halmai Tam?s: Az anyagtalan morfol?gi?ja. Essz?k, kritik

2,800 Ft

K?nyv?szeti adatok
…………………………………………………………………………………………………………………………

ISBN 978 615 5339 62 2
Megjelen?s: 2014
Terjedelem: 422 oldal
K?t?s: karton?lt, ragaszt?k?t?tt
M?ret: 148×210 mm

Ismertet?s
…………………………………………………………………………………………………………………………

A k?tet a szerz? ut?bbi ?vekben sz?letett ?rtekez? pr?zai ?r?sait (irodalmi t?rgy? essz?it, kritik?it, alkalmi sz?vegeit) gy?jti egybe. A k?nyv k?s?rleteket ?s aj?nlatokat ad k?zre: els? r?sz?ben klasszikus ?s jelenkori k?lt?k, ?r?k, gondolkod?k ?letm?v?hez k?zel?t? essz?k szerepelnek; ezt k?vet?en b?r?latok sorakoznak ? kort?rs versesk?nyvekr?l, magyar ?s vil?girodalmi pr?zak?tetekr?l, a sz?rakoztat? irodalom n?h?ny fontos darabj?r?l, ?rtekez? pr?zai, illetve spiritu?lis jelleg? kiadv?nyokr?l, v?g?l k?t dr?mai alkot?sr?l. A k?tetet m?vel?d?st?rt?neti-vall?sl?lektani essz? z?rja. A megolvas?sok, elemz?sek ?s ?rtelmez?sek m?kedvel? der?je rem?lhet?en az olvas?t is arra ?szt?nzi majd, hogy marsi horizonton t?j?koz?dva tal?ljon kiutat a kultur?lis ?nismeret Ray Bradbury meg?rta zs?kutc?ib?l. A Marsb?li kr?nik?k egy szerepl?je jellemzi ?gy a f?ldi m??lvezet m?dszertan?t: ?A m?v?szet olyasmi volt, amit a csal?d eldugott a bolond fi? padl?sszob?j?ban. A m?v?szet olyasmi volt, amit vas?rnap szedtek vall?ssal keverve?.

Készleten