Halmos K?roly: Csal?di kapitalizmus

2,290 Ft

?A reformkori Pest Eur?pa legvonz?bb klasszicista v?rosainak egyikek?nt Londonnal ?s Koppenh?g?val volt egyenrang?.?
?Mi okozta Budapest m?v?szi ?s kultur?lis hanyatl?s?t? M?gha n?pszer?tlen lesz is, ki kell mondani: a magyariz?l?s ?s a judaiz?l?s. A reformkori Budapest jellegzetesen n?met volt, a n?met polg?rszellem el?retolt keleti ?rhelye, n?met pion?rv?ros. R?gen megtelepedett polg?rs?ga volt, kev?s bev?ndorl?ssal, mely szinte teljesen Nyugatr?l j?tt. M?g a m?r akkor is sz?mottev? zsid? elem is onnan sz?rmazott, a n?met p?sp?ki ?s birodalmi v?rosok (K?ln, Speyer, Worms, Bamberg, Frankfurt) gett??nak kiv?ndorl?ib?l ?llt. Rom?n ?s g?tikus d?mok ?rny?k?b?l j?ttek, ?s a nyugati zsid?k kultur?lis hagyom?nyait, valamint az Izrael sivatag ut?ni v?gyakoz?s?val egybekelt n?met bels? szenved?lyt hozt?k ?j haz?jukba. A hatvanas ?vekben azonban a magyar pr?ri ?s a keleti gett? ?z?nl?tt be Budapestre, egy ?radat, amely az?ta is ?vr?l ?vre n?, ?s nemsok?ra minden kult?r?t elnyel. A be?z?nl?it keleti zsid?k fiai ?s unok?i nem lettek a kult?ra hordoz?i, m?g ha hitet ?s nevet v?ltoztattak ?s j?l cseng? c?meket v?s?roltak is. Az ?jonnan bek?lt?z?tt gentry is elutas?tott minden jobb kult?r?t, ?s a zsid?s?ggal ellent?tben csak az eur?pai m?velts?g legk?ls?dlegesebb jelens?geinek (f?ny?z?s ?s k?nyelem) elsaj?t?t?s?ban bizonyult ?gyesnek ?s kifinomultnak. Teljess?ggel kult?ramentesek maradtak a meggazdagodott parasztok. A kult?ra r?gi hordoz?i: a magyar arisztokr?cia, a n?met polg?rs?g ?s a nyugati zsid?s?g kisebbs?gbe ker?lt.?
(Baumgarten Ferenc)

Le?r?s

ISBN 9789632870007
Kiad?: ?j Mand?tum K?nyvkiad?
Megjelen?s: 2008
Nyelv: magyar
Terjedelem: 209 oldal
K?t?s: karton?lt, ragasz?k?t?tt
M?ret: 160×235 mm

Tartalom

 

El?sz?7
Bevezet?s9
Az ide?lt?pus el??ll?t?sa18
Sz?pirodalom ?s t?rt?neti forr?s?rt?k18
A fikcionalit?s t?nyei ? a k?nyvkiad?s ?kon?mi?ja24
A Hagenstr?m csal?d29
A Buddenbrook-business ? a Buddenbrookok a business history-ban?????????????? ‘ 2929
A Hagenstr?m-dinasztia33
A Baumgarten-dinasztia44
Izrael ?ga47
Els? nemzed?k47
M?sodik nemzed?k53
Harmadik nemzed?k73
Negyedik nemzed?k97
?ron ?ga113
Els? nemzed?k113
M?sodik nemzed?k114
Harmadik nemzed?k117
Abrah?m ?ga118
Els? nemzed?k118
M?sodik nemzed?k119
Harmadik nemzed?k121
?sszegz?s ?s epil?gusok123
Epil?gus 1124
Epil?gus 2124
Epil?gus 3125
Baumgarten Artur: A Szent Istv?n pusztai (Mende) birtok t?rt?nete126
A t?rt?net forr?sai130
Csal?di? Kapitalizmus?149
Z?rsz?154
1. A Hagenstr?m?k ??satyja” kell? vagyonnal ?s befoly?ssal, de m?gis
szoci?lis p?riak?nt kezdte l?becki p?lyafut?s?t, ?t nem k?t?tt?k a hagyom?nyok163
2. A nemzed?ken t?lny?l? siker f?lt?tele a gyermekek megfelel? p?lyav?laszt?sa164
3. A szoci?lis integr?ci?ban nagyon fontos szerepet j?tszanak a n?k166
4. Integr?ci?s terep a k?zhatalmi pozici?k megszerz?se is167
5. Az integr?ci? k?vetkez? l?pcs?je az asszimil?ci?168
Felekezetv?lt?s168
Rendi ?tl?p?s169
?letforma171
Nemzett azonosul?s172
6. A szoci?lis siker v?geredm?nye a n?pesed?si dominancia173
Mell?kletek177
1. t?bl?zat. A Baumgartenek nemzed?kei177
2. t?bl?zat. Lesz?rmaz?si t?bl?zat188
K?p- ?s ?brajegyz?k
A Buddenbrook-h?z p?lyafut?sa a S. Fischer kiad?n?l, 1901?199431
Baumgarten Ign?c54
Puszta-Szent tornya kataszteri t?rk?pe56
Baumgarten Ferdin?nd69
Baumgarten Em?lia80
A Baumgarten csal?d ?rilaka Mende-Szentistv?npnszt?n85
Haas Malvin88
Engel P. Hermann103
Engel Gizella103
?tsz?zal?kos haszon halmoz?d?sa sz?z?tven ?v alatt163
Belh?zass?gok a Baumgarten-dinaszti?ban165

Készleten