Hamerli Petra: Magyar-olasz diplom?ciai kapcsolatok ?s region?lis hat?saik (1927-1934)

3,200 Ft

A k?tet az 1927 ?s 1934 k?z?tti magyar?olasz kapcsolatok bemutat?s?n t?l eddig kev?ss? ismert megvil?g?t?sba helyez olyan epiz?dokat is, mint a horv?t Usztasa Mozgalom, vagy a maced?n VMRO k?lf?ldi kapcsolatai, a marseille-i mer?nylet, a rom?n?magyar opt?ns-per, vagy az osztr?k Heimwehr t?mogat?sa. Ebben az id?szakban alapozta meg Magyarorsz?g ?s Olaszorsz?g az ?vtizedek sor?n mind fontosabb? v?l? kultur?lis ?s gazdas?gi kapcsolatait is.

K?nyv?szeti adatok
…………………………………………………………………………………………………………………………

ISBN 978 615 5848 06 3
Megjelen?s: 2018
Nyelv: magyar
Terjedelem: 260 o.
M?ret: 155 x 230 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

Ismertet?
…………………………………………………………………………………………………………………………

1927. ?prilis 5-?n Bethlen Istv?n ?s Benito Mussolini al??rt?k az olasz?magyar bar?ts?gi szerz?d?st, miut?n ?felismert?k, hogy t?rt?nelmi ?s kultur?lis ?rt?keik tekintet?ben egym?s egyed?li, m?lt? t?rsai K?z?p-Eur?p?ban, s term?szetes sz?vets?gesek? (Rodolfo Mosca). Az egy?ttm?k?d?snek els?dlegesen politikai c?lja volt: Magyarorsz?g a trianoni b?keszerz?d?s rev?zi?j?nak sikerre vitel?hez kereste Olaszorsz?g, mint gy?ztes hatalom t?mogat?s?t, amely Jugoszl?via k?rbeker?t?s?hez tartotta sz?ks?gesnek a magyar korm?ny assziszt?l?s?t. A magyar?olasz bar?ts?g ? amely a k?t vil?gh?bor? k?z?tti id?szakban v?gig ir?nyad?nak bizonyult ? f?k?nt 1934-ig vir?gzott, szoros diplom?ciai kapcsolatokat eredm?nyezve. E tekintetben Magyarorsz?g ?s Olaszorsz?g egyfajta region?lis egy?ttm?k?d?st c?lzott meg, ?gy a k?t ?llam viszony?ban fontos szerepet j?tszottak harmadik ?llamok is, Jugoszl?via mellett t?bbek k?z?tt Ausztria, Franciaorsz?g, N?metorsz?g illetve Rom?nia.

A k?tet az 1927 ?s 1934 k?z?tti magyar?olasz kapcsolatok bemutat?s?n t?l eddig kev?ss? ismert megvil?g?t?sba helyez olyan epiz?dokat is, mint a horv?t Usztasa Mozgalom, vagy a maced?n VMRO k?lf?ldi kapcsolatai, a marseille-i mer?nylet, a rom?n?magyar opt?ns-per, vagy az osztr?k Heimwehr t?mogat?sa. Ebben az id?szakban alapozta meg Magyarorsz?g ?s Olaszorsz?g az ?vtizedek sor?n mind fontosabb? v?l? kultur?lis ?s gazdas?gi kapcsolatait is.

Elfogyott