Havasi J?nos: Hadi?sv?nyen

3,000 Ft

Viszonylag b?k?s korban sz?lettem ? legfeljebb n?gy ?vesen mehettem
volna harcolni a barik?dra 1956-ban -, ?gy a hadi?sv?ny esetemben
azokat az esem?nyeket jelenti, amelyek sor?n egyenruh?t viseltem,
vagy egyenruh?sok k?r?ben v?geztem tud?s?t?i munk?m. A
n?gy t?rt?net laza sz?lon kapcsol?dik egym?shoz, s ez a sz?l: hogy
velem t?rt?nt meg.
Kalocsai sorkatonas?gom groteszk esem?nyeivel kezdem a sort. A
hatvanas-hetvenes ?vek fordul?j?ra kanyarodunk vissza, amikor faluhelyen
a l?nyok m?g len?zt?k azt a fi?t, aki nem volt katona, nagyv?rosokban
azonban orvosokat fizettek le egy-egy alkalmatlans?gi
bizony?tv?ny?rt.
Egy igazi h?bor? szele 1994-ben ?rintett meg Boszni?ban ?s Horv?torsz?gban.
H?rom ?ven kereszt?l tud?s?tottam a Duna Telev?zi?t
vide?-?js?g?r?k?nt.
Mind?ssze ?t ?vet kellett v?rni, hogy ?jra ?rezhessem a kil?tt harckocsik
semmivel ?ssze nem keverhet? illat?t, s k?zelr?l szeml?lhessem
egy irdatlan hader? nagy nemzetk?zi visszhangot kiv?lt? beavatkoz?s?t.
Egy id?s tud?s?t? koll?g?m operat?rek?nt jutottam el
Bagdadba, a v?ros elfoglal?s?nak m?snapj?n.
V?g?l azokat a riportjaimat adom k?zre, amelyek elesett vagy elt?nt
magyar katon?k, hadifoglyok ?s elhurcolt civilek nyom?ban ind?tott
kutat??tjaim egy r?sz?r?l ?r?dtak. Els?sorban az oroszorsz?gi ?s ukrajnai
hadsz?nterek, l?gervid?kek szerepelnek az itt k?z?lt le?r?sban.

Készleten